Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect, First Edition series unique

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Kristin Donnalley Sherman

National Geographic

2023

Abstract

Relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect, First Edition series unique. As students interact with the engaging content, they not only master English, but also navigate their place in the world. Reflect builds students' confidence and helps them achieve their academic, professional, and personal goals. A clear framework of academic and critical thinking skills prepares students for future reading and writing success

Citation

Kristin Donnalley Sherman. Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book). National Geographic, 2023

Collection

Lĩnh vực Ngoại Ngữ

Related document

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)
Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

QR code

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Content

  • Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Thứ Ba, 10:11 14/05/2024

Các phương pháp tối ưu và ứng dụng

Thứ Ba, 09:53 14/05/2024

Bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Thứ Ba, 09:43 14/05/2024