Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Develop confidence and academic skills for students at all levels.Reflect, a new six-level academic series, features relevant, global content to engage students while helping them acquire the academic language and skills they need to succeed. Specially-designed activities give students the opportunity to reflect on and connect ideas and language to their academic, work, and personal lives.

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Jonathan Bygrave

National Geographic

2023

Abstract

Develop confidence and academic skills for students at all levels.Reflect, a new six-level academic series, features relevant, global content to engage students while helping them acquire the academic language and skills they need to succeed. Specially-designed activities give students the opportunity to reflect on and connect ideas and language to their academic, work, and personal lives.

Introductory book relatable, student-centered content combined with essential academic-skill instruction make the new six-level Reflect series unique. As students interact with the engaging content, they not only master English but also navigate their place in the world. Reflect builds students' confidence and helps them achieve their academic, professional, and personal goals.

Citation

Jonathan Bygrave. Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book). National Geographic, 2023

Collection

Lĩnh vực Ngoại Ngữ

Related document

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)Rainbow TOEIC Part 5, 6New TOEIC 4n4 620 Level
Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)Rainbow TOEIC Part 5, 6New TOEIC 4n4 620 Level

QR code

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Content

  • Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Thứ Ba, 10:11 14/05/2024

Các phương pháp tối ưu và ứng dụng

Thứ Ba, 09:53 14/05/2024

Bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Thứ Ba, 09:43 14/05/2024

Giáo trình đại số tuyến tính

Thứ Năm, 08:59 09/05/2024

Giáo trình kỹ thuật xung - số

Thứ Năm, 08:33 09/05/2024