Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Develop confidence and academic skills for students at all levels.Reflect, a new six-level academic series, features relevant, global content to engage students while helping them acquire the academic language and skills they need to succeed. Specially-designed activities give students the opportunity to reflect on and connect ideas and language to their academic, work, and personal lives.

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Paul Dummett

National Geographic

2022

Abstract

Develop confidence and academic skills for students at all levels.Reflect, a new six-level academic series, features relevant, global content to engage students while helping them acquire the academic language and skills they need to succeed. Specially-designed activities give students the opportunity to reflect on and connect ideas and language to their academic, work, and personal lives.

Introductory book series overview; competencies promoted in reflect; assessment in reflect; teaching with reflect listrening & speaking; pacing guide; a sense of place; something borrowed; the language of symbols; science or science fiction?; the plastic age; business with heart; emotional intelligence; learning from life; vocabulary game; answers to vocabulary expansion activies; audio and video scripts.

Citation

Paul Dummett. Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide). National Geographic, 2022

Collection

Lĩnh vực Ngoại Ngữ

Related document

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)New TOEIC 4n4 620 LevelNew TOEIC 4n4 520 Level
Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)New TOEIC 4n4 620 LevelNew TOEIC 4n4 520 Level

QR code

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Content

  • Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Thứ Ba, 10:11 14/05/2024

Các phương pháp tối ưu và ứng dụng

Thứ Ba, 09:53 14/05/2024

Bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Thứ Ba, 09:43 14/05/2024

Giáo trình đại số tuyến tính

Thứ Năm, 08:59 09/05/2024