Giáo trình Mĩ thuât và phương pháp dạy học mĩ thuật

Nội dung của giáo trình gồm hai phần: Phần thứ nhất là Một số vấn đề chung của mĩ thuật; Phần thứ hai là Nọi dung và phương pháo dạy – học mĩ thuật ở tiểu học.

Giáo trình Mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật

Nguyễn Quốc Toản

Nxb. Đại học Sư phạm

2009

Tóm tắt

Nội dung của giáo trình gồm hai phần: Phần thứ nhất là Một số vấn đề chung của mĩ thuật; Phần thứ hai là Nọi dung và phương pháo dạy – học mĩ thuật ở tiểu học.

Nội dung chính gồm các chương sau:

+ Chương 1. Mĩ thuật - Sự hình thành và phát triển;

+ Chương 2. Mĩ thuật và cuộc sống con người;

+ Chương 3. Các loại hình cơ bản của mĩ thuật;

+ chương 4. Vẽ theo mẫu và phương pháp dạy vẽ theo mẫu ở tiểu học;

+ Chương 5. Vẽ trang trí và phương pháp dạy vẽ trang trí ở tiểu học;

+ Chương 6. Vẽ tranh và phương pháp dạy- học ve tranh ở tiểu học;

+ Chương 7. Thường thức mĩ thuật và phương pháp dạy - học thường thức mĩ thuật ở tiểu học;

+ Chương 8. Tập nặn tạo dáng và phương pháp dạy -học tập nặn tạo dáng;

+ chương 9. Sự hình thành và phát triển ngôn ngữ tạo hình ở trẻ em;

+ Chương 10. Sách giáo khoa, sách giáo viên mĩ thuật ở tiểu học và cách sử dụng.

Trích dẫn

Nguyễn Quốc Toản. Giáo trình Mĩ thuât và phương pháp dạy học mĩ thuật, Nxb. Đại học Sư phạm, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG (7210404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Mĩ thuât và phương pháp dạy học mĩ thuậtTranh in khắc Nhật Bản thời Minh TrịThe quilter's book of design Ann Johnston

Giáo trình Mĩ thuât và phương pháp dạy học mĩ thuật

Tranh in khắc Nhật Bản thời Minh Trị

The Quilter’s Book of Design

Mã QR

Giáo trình Mĩ thuât và phương pháp dạy học mĩ thuật

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:03 31/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Kế toán ngân hàng: Lý thuyết - Bài tập - Bài giảng

Thứ Hai, 11:32 31/10/2022

Sách bài tập kiểm toán hoạt động

Thứ Hai, 11:06 31/10/2022

Bài giảng và thực hành Lý thuyết Kinh tế vĩ mô

Thứ Hai, 11:04 31/10/2022

V.I Lênin toàn tập Tập 14

Thứ Hai, 11:01 31/10/2022

Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam

Thứ Hai, 10:59 31/10/2022