Giáo trình kỹ năng giao tiếp (Đinh Văn Đáng)

Cuốn giáo trình “Kỹ năng giao tiếp” ra đời nhằm cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản nhất, phổ biến nhất về giao tiếp ứng xử trong cuộc sống nói chung và trong hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng.

Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Đinh Văn Đáng (ch.b)

Lao động – Xã hội

2006

Tóm tắt

Giao tiếp ứng xử là một nhu cầu không thể thiếu và luôn gắn kết chặt chẽ với hoạt động của con người. Không có giao tiếp con người khó có thể tồn tại. Không có khả năng giao tiếp ứng xử tốt con người khó có thể có cơ hội phát triển, thăng tiến.

Cuốn giáo trình “Kỹ năng giao tiếp” ra đời nhằm cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản nhất, phổ biến nhất về giao tiếp ứng xử trong cuộc sống nói chung và trong hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng.

Giáo trình gồm 7 chương:

. Chương 1: Khái quát về hoạt động giao tiếp

. Chương 2: Ấn tượng ban đầu và yếu tố ảnh hưởng

. Chương 3: Một số nghi thức giao tiếp tiêu biểu

. Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp tiêu biểu

. Chương 5: Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức

. Chương 6: Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

. Chương 7: Hoạt động tiếp xúc và chiêu đãi

Trích dẫn

Đinh Văn Đáng (ch.b).Giáo trình Kỹ năng giao tiếp.Lao động – Xã hội,2006

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kỹ năng giao tiếpGiáo trình kỹ năng giao tiếpDẫn nhập về nghệ thuật
Giáo trình kỹ năng giao tiếp (Đinh Văn Đáng)
Giáo trình kỹ năng giao tiếp (Phạm Văn Đại)Dẫn nhập về nghệ thuật

Mã QR

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:54 23/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình tài chính tiền tệ (Nguyễn Thị Hồng Nhung)

Thứ Tư, 14:44 23/02/2022

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

Thứ Tư, 14:31 23/02/2022

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Thứ Tư, 14:28 23/02/2022

Kinh tế vĩ mô

Thứ Tư, 13:59 23/02/2022

Hướng dẫn tự lắp ráp 100 mạch điện - điện tử

Thứ Tư, 13:49 23/02/2022