Giáo trình tài chính tiền tệ (Nguyễn Thị Hồng Nhung)

Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ là khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính

Giáo trình tài chính tiền tệ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thống kê

2019

Tóm tắt

Giáo trình Tài chính – Tiền tệ giúp sinh viên và những người quan tâm hiểu biết những nguyên lý cơ bản về: Bản chất chức năng tài chính, tiền tệ, lý thuyết về cung cầu tiền tệ, hệ thống tài chính và vai trò của tài chính và các tổ chức tài chính trung gian, các lĩnh vực tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính các hộ gia đình, các quan hệ tài chính quốc tế, vai trò của chúng trong phân bổ những nguồn lực tài chính, lý thuyết về rủi ro và quản lý rủi ro tài chính trong phân bổ các nguồn lực khan hiếm.

Nội dung cơ bản của giáo trình được trình bày trong 6 chương:

+ Chương 1: Đại cương về tài chính tiền tệ.

+ Chương 2: Ngân sách nhà nước.

+ Chương 3: Thị trường tài chính.

+ Chương 4: Tín dụng và lãi suất.

+ Chương 5: Hệ thống ngân hàng và trung gian tài chính.

+ Chương 6: Tài chính doanh nghiệp.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Hồng Nhung. Giáo trình tài chính tiền tệ. Thống kê, 2019

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tài chính tiền tệE-Government, Information, Technology, and TransformationEmployee Training & Development
Giáo trình tài chính tiền tệ (Nguyễn Thị Hồng Nhung)E-Government, Information, Technology, and TransformationEmployee Training & Development

Mã QR

Giáo trình tài chính tiền tệ

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:44 23/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

Thứ Tư, 14:31 23/02/2022

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Thứ Tư, 14:28 23/02/2022

Kinh tế vĩ mô

Thứ Tư, 13:59 23/02/2022

Hướng dẫn tự lắp ráp 100 mạch điện - điện tử

Thứ Tư, 13:49 23/02/2022

Đồ họa máy tính và thiết kế - Computer Graphics and Design (Song ngữ Anh - Việt)

Thứ Tư, 13:45 23/02/2022