Giáo trình kinh tế du lịch

Giáo trình chỉ giới thiệu những kiến thức nền tảng, để từ đó người học có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn theo từng chuyên ngành như: quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh khách sạn - nhà hàng, hướng dẫn du lịch... mà không đi cụ thể vào các lĩnh vực này, nếu có thì chỉ là những ví dụ minh hoạ

Giáo trình kinh tế du lịch

Nguyễn Văn Đính (Ch.b)

Kinh tế quốc dân

2008

Tóm tắt

Nội dung gồm có:

 • Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về du lịch
 • Chương 2: Lịch sử hình thành, xu hướng phát triển và tác động kinh tế - xã hội của du lịch
 • Chương 3: Nhu cầu du lịch, loại hình du lịch và các lĩnh vực kinh doanh du lịch
 • Chương 4: Điều kiện để phát triển du lịch
 • Chương 5: Tính thời vụ trong du lịch
 • Chương 6: Lao động trong du lịch
 • Chương 7: Cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch
 • Chương 8: Chất lượng dịch vụ du lịch
 • Chương 9: Hiệu quả kinh tế du lịch
 • Chương 10: Quy hoạch phát triển du lịch
 • Chương 11: Tổ chức và quản lý ngành du lịch
 • Phụ lục 1: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển du lịch
 • Phụ lục 2: Tóm tắt một số nội dung chính của chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010
 • Phụ lục 3: Pháp lệnh du lịch

Trích dẫn

Nguyễn Văn Đính (ch.b). Giáo trình kinh tế du lịch. Kinh tế quốc dân, 2008

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế du lịchVăn hóa du lịch Châu Á: Hàn Quốc xứ sở kim chi lãng mạnVăn hóa & du lịch Châu Á: Thái Lan Vương quốc của nụ cười
Giáo trình kinh tế du lịchVăn hóa du lịch Châu Á: Hàn Quốc xứ sở kim chi lãng mạnVăn hóa & du lịch Châu Á: Thái Lan Vương quốc của nụ cười

Mã QR

Giáo trình kinh tế du lịch

Nội dung

 • Thứ Hai, 14:22 20/06/2022