Autocad 2006 instructor

The book Introduction to Autocad 2006. Computer graphics skills in Autocad 2006: Startup operations, file commands. drawing command concepts. Basic commands. Coordinate input, image editing and display, and other computer graphics skills.

Autocad 2006 instructor

James A. Leach

Mc Graw Hill

2006

Abstract

The book Introduction to Autocad 2006. Computer graphics skills in Autocad 2006: Startup operations, file commands. drawing command concepts. Basic commands. Coordinate input, image editing and display, and other computer graphics skills.

The content is presented in following 13 chapters:

+ Chapter 1: Getting started

+ Chapter 2: Working with files

+ Chapter 3: Draw command concepts

+ Chapter 4: Selection sets

+ Chapter 5: Helpful commands

+ Chapter 6: Basic drawing setup

+ Chapter 7: Object snap and object snap tracking

+ Chapter 8:Drawing commands

+ Chapter 9: Modify commands

+ Chapter 10: Viewing commands

+ Chapter 11: Layers and object properties

+ Chapter 12: Advanced drawing setup

+ Chapter 13: Layouts and viewports

+ Chapter 14: Printing and plotting

Citation

James A. Leach. Autocad 2006 instructor. Mc Graw Hill, 2006.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Autocad 2006 instructorAdobe Acrobat 7 QuickstepsBEA Weblogic Server Bible (2nd edition)

Autocad 2006 instructor

Adobe Acrobat 7 Quicksteps

BEA Weblogic Server Bible (2nd edition)

QR code

Autocad 2006 instructor

Content

  • Thứ Hai, 14:02 20/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling

Thứ Hai, 13:50 20/06/2022

Một số vấn đề về du lịch Việt Nam

Thứ Hai, 13:50 20/06/2022

Bài tập công nghệ chế tạo máy

Thứ Hai, 13:43 20/06/2022

Lịch sử văn minh thế giới

Thứ Hai, 13:37 20/06/2022

Ánh mắt; Ngẩn ngơ mùa xuân: Tập truyện ngắn

Thứ Hai, 13:13 20/06/2022

Video giới thiệu