Bài tập công nghệ chế tạo máy

Học phần Công nghệ chế tạo máy là một trong những môn học chuyên môn của ngành Cơ khí. Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về lựa chọn và thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết, lắp ráp sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Trong học phần có một số nội dung liên quan đến việc tính toán, thiết kế quy trình công nghệ cũng như những tính toán để đảm bảo độ chính xác gia công. Nhóm tác giả biên soạn cuốn Bài tập công nghệ chế tạo máy với mong muốn giúp giảng viên có những ví dụ thực tiễn khi giảng và sinh viên có được các bài tập để làm quen công tác tính toán, thông qua đó nhằm củng cố kiến thức lý thuyết.

Bài tập công nghệ chế tạo máy

Phạm Văn Bổng, Hoàng Tiến Dũng

KH&KT

2016

Tóm tắt

Học phần Công nghệ chế tạo máy là một trong những môn học chuyên môn của ngành Cơ khí. Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về lựa chọn và thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết, lắp ráp sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Trong học phần có một số nội dung liên quan đến việc tính toán, thiết kế quy trình công nghệ cũng như những tính toán để đảm bảo độ chính xác gia công. Nhóm tác giả biên soạn cuốn Bài tập công nghệ chế tạo máy với mong muốn giúp giảng viên có những ví dụ thực tiễn khi giảng và sinh viên có được các bài tập để làm quen công tác tính toán, thông qua đó nhằm củng cố kiến thức lý thuyết.

Cuốn sách gồm 5 chương:

- Chương 1: Bài tập chương những khái niệm cơ bản

- Chương 2: Bài tập chương độ chính xác gia công

- Chương 3: Bài tập chương chuẩn

- Chương 4: Bài tập chương thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy

- Chương 5: Bài tập chương công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí

Trích dẫn

Phạm Văn Bổng, Hoàng Tiến Dũng, Bài tập công nghệ chế tạo máy, KH&KT, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (7519003)

Tài liệu liên quan

Bài tập công nghệ chế tạo máyGiáo trình công nghệ chế tạo máy 1Thiết bị dập tạo hình: Máy ép cơ khí
Bài tập công nghệ chế tạo máyGiáo trình công nghệ chế tạo máy 1Thiết bị dập tạo hình: Máy ép cơ khí

Mã QR

Bài tập công nghệ chế tạo máy

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:43 20/06/2022