Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling

The book Introduction to AutoCAD 2006. Instructions on how to start, how to work with files, and how to access and use the utilities of AutoCAD 2006.

Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling

James A. Leach

Higher Education

2007

Abstract

The book Introduction to AutoCAD 2006. Instructions on how to start, how to work with files, and how to access and use the utilities of AutoCAD 2006.

The main content of the book is presented in the following: getting started; working with files; draw command concepts; selection sets; helpful commands; object snap and object snap tracking; draw commands; modify commands; layers and object properties; viewing commands; advanced drawing setup; layouts and viewports; draw commands; printing and plotting; modify commands; inquiry commands; crip editing; blocks, designcenter and tool palettes; multiview drawing; pictorial drawing; section views; auxiliary views; dimensioning; simension styles and variables; user coordinate systems; solid modeling construction; advanted solid features.

Citation

James A. Leach. Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling. Higher Education, 2007.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modelingDatabase FundamentalsFuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling

Database Fundamentals

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

QR code

Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling

Content

  • Thứ Hai, 13:50 20/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Bài tập công nghệ chế tạo máy

Thứ Hai, 13:43 20/06/2022

Lịch sử văn minh thế giới

Thứ Hai, 13:37 20/06/2022

Ánh mắt; Ngẩn ngơ mùa xuân: Tập truyện ngắn

Thứ Hai, 13:13 20/06/2022

Bài tập sức bền vật liệu

Thứ Hai, 11:19 20/06/2022

Cánh đồng phía tây

Thứ Hai, 10:29 20/06/2022