Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling

The book Introduction to AutoCAD 2006. Instructions on how to start, how to work with files, and how to access and use the utilities of AutoCAD 2006.

Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling

James A. Leach

Higher Education

2007

Abstract

The book Introduction to AutoCAD 2006. Instructions on how to start, how to work with files, and how to access and use the utilities of AutoCAD 2006.

The main content of the book is presented in the following: getting started; working with files; draw command concepts; selection sets; helpful commands; object snap and object snap tracking; draw commands; modify commands; layers and object properties; viewing commands; advanced drawing setup; layouts and viewports; draw commands; printing and plotting; modify commands; inquiry commands; crip editing; blocks, designcenter and tool palettes; multiview drawing; pictorial drawing; section views; auxiliary views; dimensioning; simension styles and variables; user coordinate systems; solid modeling construction; advanted solid features.

Citation

James A. Leach. Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling. Higher Education, 2007.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modelingDatabase FundamentalsFuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling

Database Fundamentals

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

QR code

Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling

Content

  • Thứ Hai, 13:50 20/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Bài tập công nghệ chế tạo máy

Thứ Hai, 13:43 20/06/2022

Lịch sử văn minh thế giới

Thứ Hai, 13:37 20/06/2022

Ánh mắt; Ngẩn ngơ mùa xuân: Tập truyện ngắn

Thứ Hai, 13:13 20/06/2022

Bài tập sức bền vật liệu

Thứ Hai, 11:19 20/06/2022

Cánh đồng phía tây

Thứ Hai, 10:29 20/06/2022

Video giới thiệu