Một số vấn đề về du lịch Việt Nam

Khái quát lịch sử ngành du lịch cũng như tiềm năng, hiện trạng, định hướng khai thác du lịch ở một số tỉnh. Công tác đào tạo nhân lực cho du lịch Việt Nam

Một số vấn đề về du lịch Việt Nam

Đinh Trung Kiên

ĐH Quốc gia Hà Nội

2006

Tóm tắt

Nội dung gồm có:

+ Những chặng đường lịch sử

+ Nguồn tài nguyên du lịch vật thể ở Hà Nam Ninh và việc khai thác cho hoạt động du lịch

+ Đào tạo nhân lực cho ngành du lịch Việt Nam

Trích dẫn

Đinh Trung Kiên. Một số vấn đề về du lịch Việt Nam. ĐH Quốc gia Hà Nội, 2006

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Một số vấn đề về du lịch Việt NamThị trường du lịchTiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Hướng dẫn du lịch
Một số vấn đề về du lịch Việt NamThị trường du lịchTiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Hướng dẫn du lịch

Mã QR

Một số vấn đề về du lịch Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:50 20/06/2022