Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Giáo trình Cao học Quản trị chiến lược được biên soạn trên nền tảng những kiến thức đã được nghiên cứu tại môn học Quản trị Chiến lược bậc Đại học, bao gồm 6 phần chính, 11 chương, cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập và thảo luận, và có điển cứu để người học thực hành, trai đổi và áp dụng các kiến thức đã học.

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Hà Nam Khánh Giao (c. b)

Tài chính

2020

Tóm tắt

Giáo trình Cao học Quản trị chiến lược được biên soạn trên nền tảng những kiến thức đã được nghiên cứu tại môn học Quản trị Chiến lược bậc Đại học, bao gồm 6 phần chính, 11 chương, cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập và thảo luận, và có điển cứu để người học thực hành, trai đổi và áp dụng các kiến thức đã học.

Cuốn sách trình bày tổng quan về quản trị chiến lược: Bản chất của quản trị chiến lược. Phân tích chiến lược: Phân tích môi trường bên ngoài - Cơ hội và đe dọa; phân tích môi trường bên trong. Lựa chọn chiến lược: Các chiến lược trong hoạt động kinh doanh; phân tích và lựa chọn chiến lược. Thực hiện chiến lược: Các vấn đề quản trị và vận hành; các chiến lược về marketing, tài chính/ kế toán, R 7 D, và hệ thống thông tin quản lý. Đánh giá chiến lược: Kiểm tra, đánh giá và kiểm soát chiến lược; thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard). Những vấn đề chiến lược cần lưu ý: Quản trị chiến lược quốc tế; phân tích điển cứu quản trị chiến lược

Trích dẫn

Hà Nam Khánh Giao (c. b). Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC. Tài chính, 2020

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSCNguyên lý Marketing Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving
Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSCNguyên lý Marketing

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Mã QR

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Thứ Sáu, 14:19 07/06/2024

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024