Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Giáo trình được sử dụng để giảng dạy môn học Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu.

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Trần Hoài Linh

Đại học Bách khoa Hà Nội

2019

Tóm tắt

Giáo trình được sử dụng để giảng dạy môn học Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu.

Cuốn giáo trình gồm 8 chương:

  • Chương 1: Giới thiệu một số khái niệm cơ bản về chuyên ngành mạng nơ rôn nhân tạo và điểm qua về quá trình phát triển của chuyên ngành này
  • Chương 2 và 3: Trình bày về mô hình toán học mô phỏng nơ rôn và mạng nơ rôn truyền thẳng
  • Chương 3: Giới thiệu qua về khái niệm mạng nơ rôn có phân phối và một só mạng hoạt động theo mô hình này
  • Chương 5: Tóm tắt về nguyên tắc xây dựng mô hình thuật toán tự tổ chức và mạng Kohonen hoạt động theo nguyên tắc đó
  • Chương 6: Các ý tưởng chính của logic mờ và mạng nơ rôn logic mờ
  • Chương 7: Một số ứng dụng thực tế gồm các bài toán dự báo, ước lượng…
  • Chương 8: Giới thiệu một số giải pháp mạng tích hợp mô phỏng nơ rôn và mạng nơ rôn

Trích dẫn

Trần Hoài Linh. Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu. Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tài liệu liên quan

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệuBài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệuXây dựng trang Web động với ASP.
Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệuBài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệuXây dựng trang Web động với ASP

Mã QR

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Thứ Sáu, 14:19 07/06/2024

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024