Giáo trình Bài tập cơ sở dữ liệu

Giáo trình Bài tập cơ sở dữ liệu với mục đích giúp sinh viên nhớ lại các kiến thức lý thuyết của môn học để áp dụng làm các bài tập, vận dụng kiến thức để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thực.

Giáo trình Bài tập cơ sở dữ liệu

Phạm Văn Hà (Chủ biên)

GTVT

2020

Tóm tắt

Hiện nay, ở nước ta đã có rất nhiều giáo trình, sách viết về cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu quan hệ. Nhưng những cuốn sách này thường được viết chung cho các đối tượng, đặc biệt là chưa có nhiều các bài tập cụ thể. Giáo trình Bài tập cơ sở dữ liệu với mục đích giúp sinh viên nhớ lại các kiến thức lý thuyết của môn học để áp dụng làm các bài tập, vận dụng kiến thức để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thực.

Nội dung giáo trình được chia làm 5 chương:

- Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu: bài tập về xây dựng mô hình thực thể liên kết cho các hệ thống cụ thể.

- Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ: các bài tập về chuyển mô hình thực thế liên kết thành mô hình quan hệ và các bài tập xây dựng mô hình quan hệ từ các mô tả hệ thống thực.

- Chương 3: Ngôn ngữ đại số quan hệ: Phần 1 thực hiện các phép toán đại số quan hệ từ các thể hiện của quan hệ, Phần 2 biểu diễn các truy vấn bằng đại số quan hệ, Phần 3 tối ưu hóa câu hỏi đại số quan hệ.

- Chương 4: Ngôn ngữ SQL: Phần 1 các lệnh làm việc với bảng, Phần 2 biểu diễn các truy vấn bằng câu lệnh Select, Phần 3 các lệnh về an toàn dữ liệu.

- Chương 5: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

Trích dẫn

Phạm Văn Hà, Giáo trình Bài tập cơ sở dữ liệu, GTVT, 2020.

Bộ sưu tập

Hệ thống thông tin (7480104)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Bài tập cơ sở dữ liệu

Giáo trình khai phá dữ liệu

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với Java

Giáo trình Bài tập cơ sở dữ liệu

Giáo trình khai phá dữ liệu

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với Java

Mã QR

Giáo trình Bài tập cơ sở dữ liệu

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:08 29/04/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình

Thứ Sáu, 08:46 29/04/2022

Giáo trình Điều tra xã hội học

Thứ Sáu, 08:32 29/04/2022

A Companion to Translation Studies

Thứ Sáu, 08:23 29/04/2022

Giao tiếp trong kinh doanh

Thứ Sáu, 08:15 29/04/2022

Successful nonverbal communication: Principles and applications

Thứ Sáu, 08:08 29/04/2022

Video giới thiệu