Giáo trình lập trình hướng đối tượng với Java

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hoàn toàn vì nó mang đầy đủ các tính chất của lập trình hướng đối tượng như trừu tượng dữ liệu; tính đóng gói; tính kế thừa và đa hình.

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với Java

Nguyễn Bá Nghiễn (Chủ biên); Ngô Văn Bình; Vương Quốc Dũng; Đỗ Sinh Trường

Thống kê

2020

Tóm tắt

Ngôn ngữ lập trình Java còn là một ngôn ngữ mạnh vì nó độc lập với kiến trúc phần cứng của máy tính và độc lập với hệ điều hành đúng như khẩu hiệu của Java "write one runs every where (viết một lần chạy ở mọi nơi)".

Nội dung giáo trình gồm 6 chương:

Chương 1: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình Java, nội dung của chương chủ yếu tập trung trình bày các khái niệm liên quan đến lập trình hướng đối tượng và các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình Java.

Chương 2: Các thành phần cơ bản của Java, nội dung của chương trình bày các kiến thức liên quan đến các kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc lập trình của Java.
Chương 3: Lớp và đối tượng trong Java, nội dung của chương trình bày các kiến thức liên quan đến lớp như thuộc tính, phương thức của lớp, phương thức tạo, tính đóng gói, kế thừa, đa hình. Chương này cũng trình bày cách tạo và giải phóng đối tượng.
Chương 4: Xử lý ngoại lệ, nội dung của chương chủ yếu tập trung trình bày cơ chế xử lý lỗi của ngôn ngữ lập trình Java.
Chương 5: Các lớp cơ sở và cấu trúc dữ liệu, nội dung của chương trình bày các lớp cơ bản hay sử dụng của Java như lớp thao tác các hàm toàn học Math, xử lý dữ liệu thời gian Calendar, tạo số ngẫu nhiên Random, tuyển tập (collections) của Java như danh sách (list), tập hợp (set) và ánh xạ (map).

Chuang 6: Các luồng nhập, xuất file, nội dung cơ bản của chương trình bày ba luồng nhập xuất cơ bản của Java là nhập xuất file văn bản, nhập xuất file nhị phân và nhập xuất file đối tượng.

Trích dẫn

Nguyễn Bá Nghiễn (Chủ biên); Ngô Văn Bình; Vương Quốc Dũng; Đỗ Sinh Trường. "Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java". Thống kê, 2020

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với JavaCông nghệ XMLHệ quản trị cơ sở dữ liệu
Giáo trình lập trình hướng đối tượng với JavaGiáo trình công nghệ XMLGiáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Mã QR

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với Java

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:54 08/02/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 2( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:42 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:27 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 22:59 09/08/2022

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Thứ Ba, 22:11 09/08/2022

Giáo trình Hệ chuyên gia

Thứ Ba, 11:03 08/02/2022

Giáo trình vi điều khiển PIC

Thứ Ba, 10:59 08/02/2022

Giáo trình Công nghệ XML

Thứ Ba, 10:50 08/02/2022

Giáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

Thứ Ba, 10:16 08/02/2022

Giáo trình thực hành điện tử cơ bản 2

Thứ Ba, 09:44 08/02/2022

Video giới thiệu