Nhà tu hành & nhà triết học: Cuộc đối thoại giữa Phật giáo phương Đông và triết học phương Tây Mathiew Ricard

Nhà tu hành & Nhà triết học ghi lại cuộc đối thoại lớn giữa Jean-François Revel và Mathiew Ricard – một cuộc đối thoại giữa Triết học phương Tây và Phật giáo phương Đông.

Nhà tu hành & nhà triết học: Cuộc đối thoại giữa Phật giáo phương Đông và triết học phương Tây

Mathiew Ricard; Jean Francons Revel; Triệu Việt Tân; Dương Thắng (dịch)

Khoa học Xã hội

2015

Tóm tắt

Nhà tu hành & Nhà triết học ghi lại cuộc đối thoại lớn giữa Jean-François Revel và Mathiew Ricard – một cuộc đối thoại giữa Triết học phương Tây và Phật giáo phương Đông.

M.R đại diện cho Phật giáo. Ông từng là tiến sĩ Sinh học phân tử nhưng sau đó lại rời Paris để đến Darjeeling ở Ấn Độ theo học các bậc linh sư Tây Tạng, một cuộc học đạo lâu dài dẫn đến một sự cải đổi thực sự sang đạo Phật

J.F đại diện cho Triết học và là cha của M.R. Ông là một nhà triết học và nhà bình luận chính trị có ảnh hưởng ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương.

Sau cuộc tranh luận kéo dài với nhiều vấn đề như “Tinh thần tôn giáo và tinh thần thế tục”, “Không ngoan, khoa học và chính trị”, hay như “Truy tìm nguồn gốc của bạo lực”, “Phật giáo và sự chết”… thì cả hai đều có những kết luận của riêng mình.

"Hạnh phúc nhất thiết hàm ngụ sự khôn ngoan. Không có khôn ngoan, sẽ không thể xác định đúng nguyên nhân chủ yếu của cái ta tri giác như sự bất hạnh - đó là sự bất mãn dai dẳng chế ngự tâm trí. Sự bất mãn đó là do không có khả năng vượt qua những độc tố tâm thần của căm giận, ghen tức, bám víu, tham lam và tự tôn, những thứ khởi sinh từ một thế giới quan dĩ - ngã - vi - trung và từ sự bám víu lấy ý tưởng về một bản ngã đầy sức mạnh trong ta.

Cấu tứ căn bản khác của hạnh phúc tóm tắt trong ba từ: vị tha, yêu thương và từ bi. Làm sao ta tìm thấy hạnh phúc cho mình khi tất cả quanh ta những người khác thường xuyên đau khổ? Niềm hạnh phúc của riêng ta gắn liền mật thiết với hạnh phúc của những người khác".

Trích dẫn

Mathiew Ricard; Jean Francons Revel; Triệu Việt Tân; Dương Thắng (dịch). Nhà tu hành & nhà triết học: Cuộc đối thoại giữa Phật giáo phương Đông và triết học phương Tây, Khoa học Xã hội , 2015

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Nhà tu hành & nhà triết học: Cuộc đối thoại giữa Phật giáo phương Đông và triết học phương TâyMaking nature whole : A history of ecological restorationLove the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever

Nhà tu hành & nhà triết học: Cuộc đối thoại giữa Phật giáo phương Đông và triết học phương Tây

Making nature whole : A history of ecological restoration

Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever

Mã QR

Nhà tu hành & nhà triết học: Cuộc đối thoại giữa Phật giáo phương Đông và triết học phương Tây

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:44 08/11/2022