Translation Practice 2

TRANSLATION PRACTICE 2 EDUCATION

Translation Practice 2

Khoa Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2016

Tóm tắt

Chapter 1: EDUCATION

Text 1: University applicant interest in hard sciences plummets

TASK 1: READING

TASK 2: PREVIEWING THE TEXT

TASK 3: VOCABULARY AND COLLOCATIONS

TASK 4: UNDERSTANDING THE TEXT

TASK 5: TRANSLATION

TASK 6: COMMENTING

Text 2: Chìa khóa đểtrởthành công dân toàn cầu chính là ngoại ngữ

Trích dẫn

Khoa Ngoại ngữ. Translation Practice 2, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

 Translation Practice 2日本の伝統文化 = Văn hóa truyền thống Nhật Bản級からの日本語スピーチ = Bài phát biểu tiếng Nhật từ người mới bắt đầu


Translation Practice 2

日本の伝統文化 = Văn hóa truyền thống Nhật Bản

級からの日本語スピーチ = Bài phát biểu tiếng Nhật từ người mới bắt đầu

Mã QR

 Translation Practice 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:12 08/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Nghề nào cho bạn nghề nào cho tôi: Kết nối đam mê tới thành công

Thứ Ba, 10:59 08/11/2022

Giáo trình Công nghệ XML

Thứ Ba, 10:50 08/11/2022

Tình yêu lứa đôi trong ca dao Việt Nam

Thứ Ba, 10:34 08/11/2022

Local climate action planning

Thứ Ba, 10:07 08/11/2022

Local planning for terror and disaster : From bioterrorism to earthquakes

Thứ Ba, 09:48 08/11/2022