Translation Practice 2

TRANSLATION PRACTICE 2 EDUCATION

Translation Practice 2

Khoa Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2016

Tóm tắt

Chapter 1: EDUCATION

Text 1: University applicant interest in hard sciences plummets

TASK 1: READING

TASK 2: PREVIEWING THE TEXT

TASK 3: VOCABULARY AND COLLOCATIONS

TASK 4: UNDERSTANDING THE TEXT

TASK 5: TRANSLATION

TASK 6: COMMENTING

Text 2: Chìa khóa đểtrởthành công dân toàn cầu chính là ngoại ngữ

Trích dẫn

Khoa Ngoại ngữ. Translation Practice 2, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

 Translation Practice 2日本の伝統文化 = Văn hóa truyền thống Nhật Bản級からの日本語スピーチ = Bài phát biểu tiếng Nhật từ người mới bắt đầu


Translation Practice 2

日本の伝統文化 = Văn hóa truyền thống Nhật Bản

級からの日本語スピーチ = Bài phát biểu tiếng Nhật từ người mới bắt đầu

Mã QR

 Translation Practice 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:12 08/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Nghề nào cho bạn nghề nào cho tôi: Kết nối đam mê tới thành công

Thứ Ba, 10:59 08/11/2022

Giáo trình Công nghệ XML

Thứ Ba, 10:50 08/11/2022

Tình yêu lứa đôi trong ca dao Việt Nam

Thứ Ba, 10:34 08/11/2022

Local climate action planning

Thứ Ba, 10:07 08/11/2022

Local planning for terror and disaster : From bioterrorism to earthquakes

Thứ Ba, 09:48 08/11/2022

Video giới thiệu