Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever

"With energy, fine reporting, and a sure grasp of the realities of people's working lives, David Kusnet has written one of the most important studies of how people do their jobs since Daniel Bell's Work and Its Discontents

Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever

David Kusnet

John Wiley and Sons

2008

Abstract

"With energy, fine reporting, and a sure grasp of the realities of people's working lives, David Kusnet has written one of the most important studies of how people do their jobs since Daniel Bell's Work and Its Discontents. Kusnet makes a case everyone needs to hear: America's workers, including high-tech professionals, want to do their jobs right and they want to do them well, and what they need is more freedom in the workplace to achieve those ends. May Kusnet's book make us realize that liberation and productivity go hand in hand."

Citation

David Kusnet. Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever,John Wiley and Sons , 2008

Collection

LĨNH VỰC KHÁC

Related document

Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than everLife Lessons from Family VacationsLitlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever

Life Lessons from Family Vacations

Litlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

QR code

Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever

Content

  • Thứ Ba, 08:13 08/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Making nature whole : A history of ecological restoration

Thứ Ba, 08:04 08/11/2022

The mechanical design process

Thứ Ba, 07:54 08/11/2022

日本の伝統文化 = Văn hóa truyền thống Nhật Bản

Thứ Hai, 15:48 07/11/2022

Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố

Thứ Hai, 15:37 07/11/2022

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thứ Hai, 15:02 07/11/2022

Video giới thiệu