Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever

"With energy, fine reporting, and a sure grasp of the realities of people's working lives, David Kusnet has written one of the most important studies of how people do their jobs since Daniel Bell's Work and Its Discontents

Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever

David Kusnet

John Wiley and Sons

2008

Abstract

"With energy, fine reporting, and a sure grasp of the realities of people's working lives, David Kusnet has written one of the most important studies of how people do their jobs since Daniel Bell's Work and Its Discontents. Kusnet makes a case everyone needs to hear: America's workers, including high-tech professionals, want to do their jobs right and they want to do them well, and what they need is more freedom in the workplace to achieve those ends. May Kusnet's book make us realize that liberation and productivity go hand in hand."

Citation

David Kusnet. Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever,John Wiley and Sons , 2008

Collection

LĨNH VỰC KHÁC

Related document

Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than everLife Lessons from Family VacationsLitlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever

Life Lessons from Family Vacations

Litlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

QR code

Love the work hate the job Why America's best workers are more unhappy than ever

Content

  • Thứ Ba, 08:13 08/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Making nature whole : A history of ecological restoration

Thứ Ba, 08:04 08/11/2022

The mechanical design process

Thứ Ba, 07:54 08/11/2022

日本の伝統文化 = Văn hóa truyền thống Nhật Bản

Thứ Hai, 15:48 07/11/2022

Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố

Thứ Hai, 15:37 07/11/2022

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thứ Hai, 15:02 07/11/2022