Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tìm hiểu về tiến trình nghi lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình tại huyện Võ Nhai cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của nghi lễ cầu tự trong đời sống xã hội hiện nay.

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Lương Việt Anh, Nguyễn Thị Thúy

Mỹ thuật

2016

Tóm tắt

Khái quát về người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tìm hiểu về tiến trình nghi lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình tại huyện Võ Nhai cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của nghi lễ cầu tự trong đời sống xã hội hiện nay.

Nội dung gồm:

- Quan niệm về nghi lễ cầu tự và khái quát về người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

- Tiến trình nghi lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

- Công tác bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa của nghi lễ cầu tự trong đời sống xã hội hiện nay.

Trích dẫn

Lương Việt Anh, Nguyễn Thị Thúy. Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Mỹ thuật, 2016

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái NguyênNghệ thuật nói trước công chúngNói ra đừng sợ! Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nghệ thuật nói trước công chúng

Nói ra đừng sợ! Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu

Mã QR

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:02 07/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Lễ hội dân gian Việt Nam

Thứ Hai, 14:36 07/11/2022

Litlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

Thứ Hai, 14:06 07/11/2022

Lifelines for money misfortunes: How to overcome life's greatest challenges

Thứ Hai, 13:27 07/11/2022

Life Lessons from Family Vacations

Thứ Hai, 13:10 07/11/2022

Leading with Spirit Presence and Authenticity

Thứ Hai, 11:24 07/11/2022