Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tìm hiểu về tiến trình nghi lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình tại huyện Võ Nhai cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của nghi lễ cầu tự trong đời sống xã hội hiện nay.

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Lương Việt Anh, Nguyễn Thị Thúy

Mỹ thuật

2016

Tóm tắt

Khái quát về người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tìm hiểu về tiến trình nghi lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình tại huyện Võ Nhai cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của nghi lễ cầu tự trong đời sống xã hội hiện nay.

Nội dung gồm:

- Quan niệm về nghi lễ cầu tự và khái quát về người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

- Tiến trình nghi lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

- Công tác bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa của nghi lễ cầu tự trong đời sống xã hội hiện nay.

Trích dẫn

Lương Việt Anh, Nguyễn Thị Thúy. Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Mỹ thuật, 2016

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái NguyênNghệ thuật nói trước công chúngNói ra đừng sợ! Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nghệ thuật nói trước công chúng

Nói ra đừng sợ! Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu

Mã QR

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:02 07/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Lễ hội dân gian Việt Nam

Thứ Hai, 14:36 07/11/2022

Litlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

Thứ Hai, 14:06 07/11/2022

Lifelines for money misfortunes: How to overcome life's greatest challenges

Thứ Hai, 13:27 07/11/2022

Life Lessons from Family Vacations

Thứ Hai, 13:10 07/11/2022

Leading with Spirit Presence and Authenticity

Thứ Hai, 11:24 07/11/2022

Video giới thiệu