Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố

Lễ hội cổ truyền là một thực thể gồm các thành tố: nhân vật thờ, trò diễn, các vật dâng cúng và nghi thức thờ cúng

Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố

Nguyễn Chí Bền

Mỹ Thuật

2016

Tóm tắt

Đã trải qua hàng trăm năm sưu tầm nghiên cứu lế hội cổ truyền của các dân tộc ở Việt Nam, đến hiện nay, lễ hội cổ truyền không còn là câu chuyện mới mẻ. Cảm giác ngạc nhiên thích thú cuẩ công chúng, du khách mỗi khi chứng kiến, quan sát một lễ hội ở làng quê nào đó đã nhạt dần không còn như cuoios thập niên tám mươi, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Nghiên cứu lễ hội cổ truyền đã có nhiều công trình sáng giá ra mắt bạn đọc trong thập kỉ tám mưới, chín mươi của thế kỉ trước và những năm đầu của thế kỉ này. Vậy nghiên cứu lễ hội cổ truyền đến hôm nay có phải đã giải quyết trọn vẹn các vấn đề khoa học, cả lý luận thực tiễn….

Lễ hội cổ truyền là một thực thể gồm các thành tố: nhân vật thờ, trò diễn, các vật dâng cúng và nghi thức thờ cúng.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Lịch sử sưu tầm, nghiên cứu lễ hội cổ truyền của người Việt.

+ Chương 2: Chủ/ khách thể của lễ hội cổ truyền của người Việt.

+ Chương 3: Cấu trúc lễ hội cổ truyền của người Việt.

+ Chương 4: Nhân vật phụng thờ trong lễ hội cổ truyền của người Việt.

+ Chương 5: Các thành tố hiện hữu trong lễ hội cổ truyền của người Việt.

+ Chương 6: Các thành tố tàng ẩn nhưng hiện hữu trong thời gian thiêng.

+ Chương 7: Quan hệ giữa các thành tố trong cấu trúc của lễ hội cổ truyền của người Việt

.+ Chương 8: Từ nghiên cứu cấu trúc đến bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại.

Trích dẫn

Nguyễn Chí Bền. Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố, Mỹ Thuật, 2016

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tốĐại học không lạc hướngNghiệp vụ thư ký văn phòng

Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố

Đại học không lạc hướng

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

Mã QR

Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:37 07/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thứ Hai, 15:02 07/11/2022

Lễ hội dân gian Việt Nam

Thứ Hai, 14:36 07/11/2022

Litlinks : Activities for connected learning in elementary classrooms

Thứ Hai, 14:06 07/11/2022

Lifelines for money misfortunes: How to overcome life's greatest challenges

Thứ Hai, 13:27 07/11/2022

Life Lessons from Family Vacations

Thứ Hai, 13:10 07/11/2022

Video giới thiệu