Garment manufacruring technology

Garment Manufacturing Technology provides an insiders' look at this multifaceted process, systematically going from design and production to finishing and quality control.

Garment manufacruring technology

Rajkishore Nayak

The Textile Instirute

2015

Abstract

Garment Manufacturing Technology provides an insiders' look at this multifaceted process, systematically going from design and production to finishing and quality control.

As technological improvements are transforming all aspects of garment manufacturing allowing manufacturers to meet the growing demand for greater productivity and flexibility, the text discusses necessary information on product development, production planning, and material selection.

Subsequent chapters covers garment design, including computer-aided design (CAD), advances in spreading, cutting and sewing, and new technologies, including alternative joining techniques and seamless garment construction.

Garment finishing, quality control, and care-labelling are also presented and explored.

Citation

Rajkishore Nayak. Garment manufacruring technology. The Textile Instirute, 2015

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

Garment manufacruring technologyAdobe Illustrator For Fashion DesignFashion: concept to catwalk
Garment manufacruring technologyAdobe Illustrator For Fashion DesignFashion: concept to catwalk

QR code

Garment manufacruring technology

Content

  • Thứ Hai, 14:39 17/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Fundamentals of Academic Writing

Thứ Hai, 14:30 17/04/2023

Flash on English for Mechanical, Electronics & Technical Assistance

Thứ Hai, 14:19 17/04/2023

Tự học nghe nói Tiếng Trung căn bản 1

Thứ Hai, 14:13 17/04/2023

An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis

Thứ Hai, 14:08 17/04/2023

Bài tập vật lý đại cương Tập 2 Điện, Dao động, Sóng (Lương Duyên Bình cb)

Thứ Bảy, 10:48 15/04/2023