Garment manufacruring technology

Garment Manufacturing Technology provides an insiders' look at this multifaceted process, systematically going from design and production to finishing and quality control.

Garment manufacruring technology

Rajkishore Nayak

The Textile Instirute

2015

Abstract

Garment Manufacturing Technology provides an insiders' look at this multifaceted process, systematically going from design and production to finishing and quality control.

As technological improvements are transforming all aspects of garment manufacturing allowing manufacturers to meet the growing demand for greater productivity and flexibility, the text discusses necessary information on product development, production planning, and material selection.

Subsequent chapters covers garment design, including computer-aided design (CAD), advances in spreading, cutting and sewing, and new technologies, including alternative joining techniques and seamless garment construction.

Garment finishing, quality control, and care-labelling are also presented and explored.

Citation

Rajkishore Nayak. Garment manufacruring technology. The Textile Instirute, 2015

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

Garment manufacruring technologyAdobe Illustrator For Fashion DesignFashion: concept to catwalk
Garment manufacruring technologyAdobe Illustrator For Fashion DesignFashion: concept to catwalk

QR code

Garment manufacruring technology

Content

  • Thứ Hai, 14:39 17/04/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Fundamentals of Academic Writing

Thứ Hai, 14:30 17/04/2023

Flash on English for Mechanical, Electronics & Technical Assistance

Thứ Hai, 14:19 17/04/2023

Tự học nghe nói Tiếng Trung căn bản 1

Thứ Hai, 14:13 17/04/2023

An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis

Thứ Hai, 14:08 17/04/2023

Bài tập vật lý đại cương Tập 2 Điện, Dao động, Sóng (Lương Duyên Bình cb)

Thứ Bảy, 10:48 15/04/2023

Video giới thiệu