Flash on English for Mechanical, Electronics & Technical Assistance

Flash on English: Mechanics, Electronics and Technical Assistance Flash on English for Mechanics, Electronics & Technical Assistance is suitable for students who are involved in vocational and technical education

Flash on English for Mechanical, Electronics & Technical Assistance

Sopranzi,Sabrina

Macerata: ELI s.r.l.

2012

Abstract

Flash on English: Mechanics, Electronics and Technical Assistance Flash on English for Mechanics, Electronics & Technical Assistance is suitable for students who are involved in vocational and technical education.

12 short and manageable units offer thorough vocabulary development, skills practice in realistic contexts, and frequent opportunities for discussion. Pre-intermediate / Intermediate CEFR A2 / B1

Introduction to Materials; Technical drawing; machine tools; What is electricity; Electric circuits; how energy is produced; what is electronics? Telecommunications and networks; computer technology; Automation and robotics; technical assistance; health and safety at work

Citation

Sopranzi,Sabrina. Flash on English for Mechanical, Electronics & Technical Assistance. Macerata: ELI s.r.l., 2012

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Flash on English for Mechanical, Electronics & Technical AssistanceOpen court reading: Reteach : Level 6 : WorkbookVocabulary connection Book 2 word parts
Flash on English for Mechanical, Electronics & Technical AssistanceOpen court reading: Reteach : Level 6 : WorkbookVocabulary connection Book 2 word parts

QR code

Flash on English for Mechanical, Electronics & Technical Assistance

Content

  • Thứ Hai, 14:19 17/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tự học nghe nói Tiếng Trung căn bản 1

Thứ Hai, 14:13 17/04/2023

An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis

Thứ Hai, 14:08 17/04/2023

Bài tập vật lý đại cương Tập 2 Điện, Dao động, Sóng (Lương Duyên Bình cb)

Thứ Bảy, 10:48 15/04/2023

Bài tập vật lý đại cương Tập 2 Điện - dao động, sóng (Đặng Thị Mai)

Thứ Bảy, 10:43 15/04/2023

Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương Tập 1 Cơ - Nhiệt - Điện

Thứ Bảy, 10:37 15/04/2023