Ethan Frome

“I want to put my hand out and touch you. I want to do for you and care for you. I want to be there when you're sick and when you're lonesome.” ― Edith Wharton, Ethan Frome

Ethan Frome

Edith Wharton

Oxford University Press

2000

Abstract

“I want to put my hand out and touch you. I want to do for you and care for you. I want to be there when you're sick and when you're lonesome.” ― Edith Wharton, Ethan Frome

The classic novel of despair, forbidden emotions, and sexual undercurrents set against the austere New England countryside.

Ethan Frome works his unproductive farm and struggles to maintain a bearable existence with his difficult, suspicious and hypochondriac wife, Zeena. But when Zeena's vivacious cousin enters their household as a hired girl, Ethan finds himself obsessed with her and with the possibilities for happiness she comes to represent.

In one of American fiction's finest and most intense narratives, Edith Wharton moves this ill-starred trio toward their tragic destinies. Different in both tone and theme from Wharton's other works, Ethan Frome has become perhaps her most enduring and most widely read book.

Citation

Edith Wharton. Channell. Ethan Frome . Oxford University Press, 2000

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Ethan Frome Earth: Portrait of a planet Earth rising American environmentalism in the 21st century
Ethan FromeEarth: Portrait of a planetEarth rising American environmentalism in the 21st century

QR code

Ethan Frome

Content

  • Thứ Năm, 09:27 23/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

New TOEIC Actual Tests Part 7

Thứ Năm, 09:16 23/03/2023

Engaging questions : A guide to writing

Thứ Năm, 09:13 23/03/2023

Educational Psychology 08/09

Thứ Năm, 08:59 23/03/2023

East Asia: The road to recovery

Thứ Năm, 08:50 23/03/2023

Earth rising American environmentalism in the 21st century

Thứ Năm, 08:39 23/03/2023