Engaging questions : A guide to writing

Engaging Questions: A Guide to Writing takes a practical approach to composing, with a view that good writing occurs in the context of critical thinking.

Engaging questions : A guide to writing

Carolyn E. Channell

McGraw-Hill Companies

2013

Abstract

Engaging Questions: A Guide to Writing takes a practical approach to composing, with a view that good writing occurs in the context of critical thinking.

By using a consistent methodology that prompts students to learn and practice “the art of questioning,” Engaging Questions: A Guide to Writing presents writing as one essential part of the critical thinking whole, ultimately empowering students to become skilled thinkers and confident writers.

Citation

Carolyn E. Channell. Engaging questions : A guide to writing. McGraw-Hill Companies, 2013

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Engaging questions : A guide to writingEarth: Portrait of a planet Bộ sưu tập số Lĩnh vực khác
Engaging questions : A guide to writingEarth: Portrait of a planetThey Say I Say

QR code

Engaging questions : A guide to writing

Content

  • Thứ Năm, 09:13 23/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Educational Psychology 08/09

Thứ Năm, 08:59 23/03/2023

East Asia: The road to recovery

Thứ Năm, 08:50 23/03/2023

Earth rising American environmentalism in the 21st century

Thứ Năm, 08:39 23/03/2023

한국역사 속의 전쟁 = Chiến tranh trong lịch sử Hàn Quốc

Thứ Tư, 22:05 22/03/2023

기업, 문화, 커뮤니케이션 = Doanh nghiệp, văn hóa, giao tiếp

Thứ Tư, 21:50 22/03/2023