Engaging questions : A guide to writing

Engaging Questions: A Guide to Writing takes a practical approach to composing, with a view that good writing occurs in the context of critical thinking.

Engaging questions : A guide to writing

Carolyn E. Channell

McGraw-Hill Companies

2013

Abstract

Engaging Questions: A Guide to Writing takes a practical approach to composing, with a view that good writing occurs in the context of critical thinking.

By using a consistent methodology that prompts students to learn and practice “the art of questioning,” Engaging Questions: A Guide to Writing presents writing as one essential part of the critical thinking whole, ultimately empowering students to become skilled thinkers and confident writers.

Citation

Carolyn E. Channell. Engaging questions : A guide to writing. McGraw-Hill Companies, 2013

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Engaging questions : A guide to writingEarth: Portrait of a planet Bộ sưu tập số Lĩnh vực khác
Engaging questions : A guide to writingEarth: Portrait of a planetThey Say I Say

QR code

Engaging questions : A guide to writing

Content

  • Thứ Năm, 09:13 23/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Educational Psychology 08/09

Thứ Năm, 08:59 23/03/2023

East Asia: The road to recovery

Thứ Năm, 08:50 23/03/2023

Earth rising American environmentalism in the 21st century

Thứ Năm, 08:39 23/03/2023

한국역사 속의 전쟁 = Chiến tranh trong lịch sử Hàn Quốc

Thứ Tư, 22:05 22/03/2023

기업, 문화, 커뮤니케이션 = Doanh nghiệp, văn hóa, giao tiếp

Thứ Tư, 21:50 22/03/2023

Video giới thiệu