Environmental science: A global concern

Environmental Science: A Global Concern, Twelfth Edition, is a comprehensive presentation of environmental science for non-science majors which emphasizes critical thinking, environmental responsibility, and global awareness. This book is intended for use in a one or two-semester course in environmental science, human ecology, or environmental studies at the college or advanced placement high school level. Cunningham and Cunningham have updated much of the data in the 12th edition; updated data on hunger and obesity, waste production, C02 emissions, and the effects of the 2010 oil spill are just a few examples.

Environmental science: A global concern

Mary Cunningham, William Cunningham

Mc Graw Hill

2003

Abstract

Environmental Science: A Global Concern, Twelfth Edition, is a comprehensive presentation of environmental science for non-science majors which emphasizes critical thinking, environmental responsibility, and global awareness. This book is intended for use in a one or two-semester course in environmental science, human ecology, or environmental studies at the college or advanced placement high school level. Cunningham and Cunningham have updated much of the data in the 12th edition; updated data on hunger and obesity, waste production, C02 emissions, and the effects of the 2010 oil spill are just a few examples. Environmental Science: A Global Concern, Twelfth Edition, provides readers with an up-to-date, introductory global view of essential themes in environmental science. The authors balance evidence of serious environmental challenges with ideas about what we can do to overcome them. An entire chapter focuses on ecological restoration; one of the most important aspects of ecology today. Case studies in most chapters show examples of real progress, and What Can You Do? lists give students ideas for contributing to solutions.

Citation

Mary Cunningham, William Cunningham. Environmental science A global concern, Mc Graw Hill, 2003.

Collection

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Related document

Environmental science: A global concernQuản lý chất thải và biến đổi khí hậuMôi trường và con người sinh thái học nhân văn

Environmental science: A global concern

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

QR code

Environmental science: A global concern

Content

  • Thứ Sáu, 11:21 05/05/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Đề cương Bài giảng xuất nhập khẩu ngành may

Thứ Sáu, 11:02 05/05/2023

Kỹ thuật nhiệt điện

Thứ Sáu, 09:50 05/05/2023

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.

Thứ Sáu, 09:34 05/05/2023

Hướng dẫn tự lắp ráp và sửa chữa máy tính tại nhà

Thứ Sáu, 09:26 05/05/2023

Sách bài tập kiểm toán hoạt động

Thứ Sáu, 08:55 05/05/2023