Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.

Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp cập nhật đầy đủ các văn bản, thông tư hướng dẫn hiện hành là tài liệu giảng dạy, học tập , nghiên cứu, quản lý điều hành thực tiễn cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, sinh viên và các doanh nghiệp...

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.

Đặng Thị Loan (Ch.b)

ĐH Kinh tế quốc dân

2013

Tóm tắt

Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp cập nhật đầy đủ các văn bản, thông tư hướng dẫn hiện hành là tài liệu giảng dạy, học tập , nghiên cứu, quản lý điều hành thực tiễn cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, sinh viên và các doanh nghiệp...

Cuốn sách bao gồm tất cả 15 chương:

 • Chương 1: Hạch toán tài sản cố định
 • Chương 2: Hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
 • Chương 3: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động
 • Chương 4: Hạch toán chi phí kinh doanh và tính giá thành sản phẩm
 • Chương 5: Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm
 • Chương 6: Hạch toán vốn bằng tiến, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán
 • Chương 7: Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng
 • Chương 8: Hạch toán lợi nhận và phân phối lợi nhuận
 • Chương 9: Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu
 • Chương 10: Báo cáo tài chính
 • Chương 11: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
 • Chương 12: Đặc điểm kế toán trong các đơn vị kinh doanh thương mại
 • Chương 13: Đặc điểm kế toán trong các đơn vị xuất, nhập khẩu
 • Chương 14: Đặc điểm kế tóan trong các đơn vị du lịch - dịch vụ
 • Chương 15: Đặc điểm kế toán trong các đơn vị xây lắp và đơn vị chủ đầu tư

Trích dẫn

Đặng Thị Loan (Ch.b). Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.. ĐH Kinh tế quốc dân, 2013

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.Tiền tệ ngân hàngGiáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.Tiền tệ ngân hàngGiáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.

Nội dung

 • Thứ Sáu, 09:34 05/05/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hướng dẫn tự lắp ráp và sửa chữa máy tính tại nhà

Thứ Sáu, 09:26 05/05/2023

Sách bài tập kiểm toán hoạt động

Thứ Sáu, 08:55 05/05/2023

Java in 60 Minutes a Day

Thứ Sáu, 08:46 05/05/2023

Hướng dẫn bảo lãnh tín dụng chiến lược kinh doanh huy động vốn vay và cho vay theo kinh tế thị trường

Thứ Sáu, 08:39 05/05/2023

Great Writing 2: Great Paragraphs

Thứ Năm, 11:12 04/05/2023

Video giới thiệu