Sách bài tập kiểm toán hoạt động

Sách bài tập được  biên soạn để sinh  viên và học  viên cao học đào sâu và rèn luyện  các  kiến  thức  và  kỹ  năng  cùa  môn  học  Kiểm  toán  hoạt động.  Kết  cấu  mỗi  chương  trong Sàch  bài  tập Kiểm  toán  hoạt động thường  bao gồm câu hỏi  tự  luận,  câu hỏi  trả lời đúng hay sai và giải thích, câu hỏi lựa chọn, bài tập tình huống.

Sách bài tập kiểm toán hoạt động

Nguyễn Thị Phương Hoa (Ch.b)

ĐH Kinh tế quốc dân

2011

Tóm tắt

Sách bài tập Kiểm toán hoạt động là tài liệu học tập cùa môn học Kiểm toán hoạt động, được giảng dạy trong chuyên ngành Kiểm toán và chuyên ngành Kế toán (bậc đại học) và chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Phân tích (bậc cao học).

Sách bài tập được biên soạn để sinh viên và học viên cao học đào sâu và rèn luyện các kiến thức và kỹ năng cùa môn học Kiểm toán hoạt động. Kết cấu mỗi chương trong Sàch bài tập Kiểm toán hoạt động thường bao gồm câu hỏi tự luận, câu hỏi trả lời đúng hay sai và giải thích, câu hỏi lựa chọn, bài tập tình huống.

Nội dung trong Sách gồm được chia thành 3 phần:

- Khái quát chung về kiểm toán hoạt động

- Kiểm toán một số hoạt động cơ bản trong doanh nghiệp

- Đặc điểm kiểm toán các hoạt động cơ bản trong khu vực sử dụng ngân sách nhà nước

Trích dẫn

Nguyễn Thị Phương Hoa (Ch.b). Sách bài tập kiểm toán hoạt động. ĐH Kinh tế quốc dân, 2011

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Sách bài tập kiểm toán hoạt độngMarketing công cộng - tài liệu chuyên khảoGiáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
Sách bài tập kiểm toán hoạt độngMarketing công cộng - tài liệu chuyên khảoGiáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Mã QR

Sách bài tập kiểm toán hoạt động

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:55 05/05/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Java in 60 Minutes a Day

Thứ Sáu, 08:46 05/05/2023

Hướng dẫn bảo lãnh tín dụng chiến lược kinh doanh huy động vốn vay và cho vay theo kinh tế thị trường

Thứ Sáu, 08:39 05/05/2023

Great Writing 2: Great Paragraphs

Thứ Năm, 11:12 04/05/2023

Objective Pet: Teacher's book Cambridge

Thứ Năm, 11:04 04/05/2023

Technical English Course book

Thứ Năm, 11:00 04/05/2023

Video giới thiệu