Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Nội dung xuyên suốt của giáo trình là khảo sát, phân tích và giải quyết các mối quan hệ tương tác của con người trong hệ thống “Con người - Tự nhiên - Xã hội” liên quan đến sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nhân văn.

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Vũ Quang Mạnh (cb)

Nxb. Đại học Sư phạm

2011

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy bậc đại học và sau đại học chuyên ngành Sinh học, Giáo dục chính trị, Triết học, sư phạm và các chuyên ngành liên quan, các tác giả đã dành nhiều tâm huyết để hoàn thành giáo trình “Con người trong hệ sinh thái nhân văn”.

Nội dung xuyên suốt của giáo trình là khảo sát, phân tích và giải quyết các mối quan hệ tương tác của con người trong hệ thống “Con người - Tự nhiên - Xã hội” liên quan đến sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nhân văn.

Nội dung của giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1: Các khái niệm sinh thái học cơ bản

+ Chương 2: Các yếu tố sinh thái của môi trường

+ Chương 3: Loài người sinh học trong hệ sinh thái tự nhiên

+ Chương 4: Con người trong hệ sinh thái nhân văn

+ Chương 5: Quyển trí tuệ và nền kinh tế trí thức

Trích dẫn

Vũ Quang Mạnh (cb). Môi trường và con người sinh thái học nhân văn, Nxb. Đại học Sư phạm, 2011.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Môi trường và con người sinh thái học nhân vănGiáo trình Công nghệ xử lý nước thảiGiáo trình con người và môi trường

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải

Giáo trình con người và môi trường

Mã QR

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:57 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Thứ Ba, 13:52 14/03/2023

Classroom assessment for teachers

Thứ Ba, 13:50 14/03/2023

Classroom assessment : Concepts and applications

Thứ Ba, 13:32 14/03/2023

Tự động hóa thiết kế cơ khí

Thứ Ba, 13:32 14/03/2023

Hóa sinh học các chất phân tử lớn trong hệ thống sống

Thứ Ba, 13:12 14/03/2023