Ebook Lectra

LECTRA là một phần mềm tiêu biểu đại diện cho nghành may mặc trên toàn thế  giới, được  hình  thành  và  phát  triển  tại  Pháp  bao  gồm  hai  nội  dùng  lớn, LECTRA  hình  thành  và  phát  triển  theo  hướng đơn  nghành,  chuyên  sâu  với  tưcách  một  nghành  khoa  học  thực  thụ,  có  tính  ứng  dụng  cao  đáp ứng được  mọi yêu cầu của các nhà thiết kế, những doanh nghiệp đòi hỏi sát sao về thời gian và chất lượng sản phẩm

Ebook Lectra

Lương Xuân Bình

Hà Nội

2010

Tóm tắt

LECTRA là một phần mềm tiêu biểu đại diện cho nghành may mặc trên toàn thế giới, được hình thành và phát triển tại Pháp bao gồm hai nội dùng lớn, LECTRA hình thành và phát triển theo hướng đơn nghành, chuyên sâu với tưcách một nghành khoa học thực thụ, có tính ứng dụng cao đáp ứng được mọi yêu cầu của các nhà thiết kế, những doanh nghiệp đòi hỏi sát sao về thời gian và chất lượng sản phẩm. Giáo trình này nhằm cung cấp cho bạn tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ vềcác câu lệnh giao tác LECTRA sử dụng trong tất cả các hệ điều hành.

Giáo trình gồm 4 chương:

  • Chương 1: Modaris (Thiết kế)
  • Chương 2: Diamino (Sơđồ)
  • Chương 3: VigiPrint (Máy in)
  • Chương 4: Digit (Bàn số hoá)

Trích dẫn

Lương Xuân Bình. Ebook Lectra. Hà Nội, 2010

Bộ sưu tập

May & Thiết kế thời trang

Tài liệu liên quan

Ebook LectraGarment manufacruring technologyAdobe Illustrator For Fashion Design
Ebook LectraGarment manufacruring technologyAdobe Illustrator For Fashion Design

Mã QR

Ebook Lectra

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:23 18/05/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Principles of Economics

Thứ Tư, 10:27 17/05/2023

Giáo trình luật hành chính

Thứ Tư, 09:49 17/05/2023

Oxford english for information technology: Second edition.

Thứ Ba, 14:55 16/05/2023

Giáo trình Triết học Mác – Lênin

Thứ Ba, 13:49 16/05/2023

Bài tập cơ học lý thuyết

Thứ Hai, 10:23 15/05/2023

Video giới thiệu