Ebook Lectra

LECTRA là một phần mềm tiêu biểu đại diện cho nghành may mặc trên toàn thế  giới, được  hình  thành  và  phát  triển  tại  Pháp  bao  gồm  hai  nội  dùng  lớn, LECTRA  hình  thành  và  phát  triển  theo  hướng đơn  nghành,  chuyên  sâu  với  tưcách  một  nghành  khoa  học  thực  thụ,  có  tính  ứng  dụng  cao  đáp ứng được  mọi yêu cầu của các nhà thiết kế, những doanh nghiệp đòi hỏi sát sao về thời gian và chất lượng sản phẩm

Ebook Lectra

Lương Xuân Bình

Hà Nội

2010

Tóm tắt

LECTRA là một phần mềm tiêu biểu đại diện cho nghành may mặc trên toàn thế giới, được hình thành và phát triển tại Pháp bao gồm hai nội dùng lớn, LECTRA hình thành và phát triển theo hướng đơn nghành, chuyên sâu với tưcách một nghành khoa học thực thụ, có tính ứng dụng cao đáp ứng được mọi yêu cầu của các nhà thiết kế, những doanh nghiệp đòi hỏi sát sao về thời gian và chất lượng sản phẩm. Giáo trình này nhằm cung cấp cho bạn tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ vềcác câu lệnh giao tác LECTRA sử dụng trong tất cả các hệ điều hành.

Giáo trình gồm 4 chương:

  • Chương 1: Modaris (Thiết kế)
  • Chương 2: Diamino (Sơđồ)
  • Chương 3: VigiPrint (Máy in)
  • Chương 4: Digit (Bàn số hoá)

Trích dẫn

Lương Xuân Bình. Ebook Lectra. Hà Nội, 2010

Bộ sưu tập

May & Thiết kế thời trang

Tài liệu liên quan

Ebook LectraGarment manufacruring technologyAdobe Illustrator For Fashion Design
Ebook LectraGarment manufacruring technologyAdobe Illustrator For Fashion Design

Mã QR

Ebook Lectra

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:23 18/05/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Principles of Economics

Thứ Tư, 10:27 17/05/2023

Giáo trình luật hành chính

Thứ Tư, 09:49 17/05/2023

Oxford english for information technology: Second edition.

Thứ Ba, 14:55 16/05/2023

Giáo trình Triết học Mác – Lênin

Thứ Ba, 13:49 16/05/2023

Bài tập cơ học lý thuyết

Thứ Hai, 10:23 15/05/2023