Đo lường điều khiển bằng máy tính (Nguyễn Đức Thành)

Cuốn “Đo lường điều khiển bằng máy tính” đề cập đến các vấn đề gặp phải khi ứng dụng máy tính vào hệ thống tự động. Tài liệu được dùng cho sinh viên ngành điều khiển tự động và sinh viên các ngành kỹ thuật khác.

Đo lường điều khiển bằng máy tính

Nguyễn Đức Thành

ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2013

Tóm tắt

Cuốn “Đo lường điều khiển bằng máy tính” đề cập đến các vấn đề gặp phải khi ứng dụng máy tính vào hệ thống tự động. Tài liệu được dùng cho sinh viên ngành điều khiển tự động và sinh viên các ngành kỹ thuật khác. Nội dung chính của cuốn sách gồm có 11 chương: Trình bày các khái niệm chung, các biến và chuyển đổi, giao tiếp qua rãnh cắm máy tính, lập trình cho máy tính điều khiển, card thu thập tín hiệu và điều khiển, giao tiếp qua cổng song song, giao tiếp qua cổng nối tiếp, lập trình giao tiếp nối tiếp, bộ điều khiển logic lập trình được, hệ thống điều khiển số, mạng công nghiệp.

Trích dẫn

Nguyễn Đức Thành, Đo lường điều khiển bằng máy tính, ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Tài liệu liên quan

Đo lường điều khiển bằng máy tínhĐiều khiển Logic và ứng dụngCác bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Đo lường điều khiển bằng máy tính (Nguyễn Đức Thành)Điều khiển Logic và ứng dụngCác bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển

Mã QR

Đo lường điều khiển bằng máy tính

Nội dung

  • Thứ Năm, 17:14 27/01/2022