Điều khiển logic các thiết bị điện - điện tử

Giáo trình Điều khiển logic các thiết bị điện - điện tử sẽ đi qua tất cả các hệ thống điều khiển logic thuộc lớp nối cứng cũng như thuộc lớp nối mềm và có một vài ví dụ minh hoạ có sử dụng các phần tử logic

Điều khiển logic các thiết bị Điện - Điện tử

Võ Trí An

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Giáo trình Điều khiển logic các thiết bị điện - điện tử sẽ đi qua tất cả các hệ thống điều khiển logic thuộc lớp nối cứng cũng như thuộc lớp nối mềm và có một vài ví dụ minh hoạ có sử dụng các phần tử logic.

Những vấn đề được đề cập trong giáo trình gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất: Trình bày những vấn đề lý thuyết chung về phân tích và tổng hơp hệ thống điều khiển logic các thiết bị điện.

Phần thứ hai trình bày các hệ thống điều khiển logic nối cứng.

Phần thứ ba trình bày các hệ thống điều khiển mềm (lập trình PLC)

Trích dẫn

Võ Trí An, Điều khiển logic các thiết bị điện - điện tử, Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Điều khiển logic các thiết bị điện - điện tửCấu trúc - Lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 2250 bài tập kỹ thuật điện tử

Điều khiển logic các thiết bị điện - điện tử

Cấu trúc - Lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 2250 bài tập kỹ thuật điện tử

Mã QR

Điều khiển logic các thiết bị điện - điện tử

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:47 27/01/2022