Digital Signal and Image Processing

Introduction to the basic concepts of digital signals and digital signal image processing. Fu-ri-e analysis of changes in digital signal processing. Introduction and analysis of algorithms commonly used in digital signal processing and its applications in digital image processing.

Digital Signal and Image Processing

Tamal Bose

John Wiley & Sonc

2004

Abstract

Introduction to the basic concepts of digital signals and digital signal image processing. Fu-ri-e analysis of changes in digital signal processing. Introduction and analysis of algorithms commonly used in digital signal processing and its applications in digital image processing.

The contents of the book includes 10 chapters:

+ Chapter 1: Fundamental concepts

+ Chapter 2: Fourier analysis

+ Chapter 3: Z-Transform and digital filters

+ Chapter 4: Filter design and implementation

+ Chapter 5: Multirate signal processing

+ Chapter 6: Finite wordlength effects

+ Chapter 7: Adaptive signal processing

+ Chapter 8: Least squares adaptive algorithms

+ Chapter 9: Linear prediction

+ Chapter 10: Image processing fundamentals

+ Chapter 11: Image compression and coding.

Citation

Tamal Bose. Digital Signal and Image Processing. John Wiley & Sonc, 2004.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Related document

Digital Signal and Image ProcessingData Communications and network securitySignals and systems using MATLAB. Second edition

Digital Signal and Image Processing

Data Communications and network security

Signals and systems using MATLAB. Second edition

QR code

Digital Signal and Image Processing

Content

  • Thứ Sáu, 13:39 24/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design

Thứ Sáu, 11:40 24/06/2022

Bài giảng thực hành Chuyên ngành hóa dầu

Thứ Sáu, 11:20 24/06/2022

Using information technology: A practical introduction to computers & communications

Thứ Sáu, 11:18 24/06/2022

Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters

Thứ Sáu, 11:01 24/06/2022

Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh môn nói trình độ B

Thứ Sáu, 10:48 24/06/2022