Digital Signal and Image Processing

Introduction to the basic concepts of digital signals and digital signal image processing. Fu-ri-e analysis of changes in digital signal processing. Introduction and analysis of algorithms commonly used in digital signal processing and its applications in digital image processing.

Digital Signal and Image Processing

Tamal Bose

John Wiley & Sonc

2004

Abstract

Introduction to the basic concepts of digital signals and digital signal image processing. Fu-ri-e analysis of changes in digital signal processing. Introduction and analysis of algorithms commonly used in digital signal processing and its applications in digital image processing.

The contents of the book includes 10 chapters:

+ Chapter 1: Fundamental concepts

+ Chapter 2: Fourier analysis

+ Chapter 3: Z-Transform and digital filters

+ Chapter 4: Filter design and implementation

+ Chapter 5: Multirate signal processing

+ Chapter 6: Finite wordlength effects

+ Chapter 7: Adaptive signal processing

+ Chapter 8: Least squares adaptive algorithms

+ Chapter 9: Linear prediction

+ Chapter 10: Image processing fundamentals

+ Chapter 11: Image compression and coding.

Citation

Tamal Bose. Digital Signal and Image Processing. John Wiley & Sonc, 2004.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Related document

Digital Signal and Image ProcessingData Communications and network securitySignals and systems using MATLAB. Second edition

Digital Signal and Image Processing

Data Communications and network security

Signals and systems using MATLAB. Second edition

QR code

Digital Signal and Image Processing

Content

  • Thứ Sáu, 13:39 24/06/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design

Thứ Sáu, 11:40 24/06/2022

Bài giảng thực hành Chuyên ngành hóa dầu

Thứ Sáu, 11:20 24/06/2022

Using information technology: A practical introduction to computers & communications

Thứ Sáu, 11:18 24/06/2022

Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters

Thứ Sáu, 11:01 24/06/2022

Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh môn nói trình độ B

Thứ Sáu, 10:48 24/06/2022

Video giới thiệu