Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design

The book Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design provides an introduction to the principals of digital signal processing along with a balanced analytical and practical treatment of algorithms and applications for digital signal processing.

Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design

Winser E. Alexander; Cranos M. Williams

Elsevier

2017

Abstract

The book Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design provides an introduction to the principals of digital signal processing along with a balanced analytical and practical treatment of algorithms and applications for digital signal processing.

The contents of the book includes 10 chapters:

+ Chapter 1: Introduction to digital signal processing

+ Chapter 2: Fundamental DSP concepts

+ Chapter 3: Frequency domain analysis

+ Chapter 4: Design of digital filters

+ Chapter 5: Implementattion of discrete time systems

+ Chapter 6: Finite word length effects

+ Chapter 7: Multirate digital signal processing

+ Chapter 8: Digital signal processing systems design

+ Chapter 9: Hardware implementation

+ Chapter Multidimensional discrete time systems.

Citation

Winser E. Alexander; Cranos M. Williams. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design. Elsevier, 2017.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Related document

Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System DesignMicroelectronic circuit design Digital fundamentals

Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design

Microelectronic circuit design

Digital fundamentals

QR code

Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design

Content

  • Thứ Sáu, 11:40 24/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Bài giảng thực hành Chuyên ngành hóa dầu

Thứ Sáu, 11:20 24/06/2022

Using information technology: A practical introduction to computers & communications

Thứ Sáu, 11:18 24/06/2022

Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters

Thứ Sáu, 11:01 24/06/2022

Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh môn nói trình độ B

Thứ Sáu, 10:48 24/06/2022

Tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Thứ Sáu, 10:45 24/06/2022