Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design

The book Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design provides an introduction to the principals of digital signal processing along with a balanced analytical and practical treatment of algorithms and applications for digital signal processing.

Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design

Winser E. Alexander; Cranos M. Williams

Elsevier

2017

Abstract

The book Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design provides an introduction to the principals of digital signal processing along with a balanced analytical and practical treatment of algorithms and applications for digital signal processing.

The contents of the book includes 10 chapters:

+ Chapter 1: Introduction to digital signal processing

+ Chapter 2: Fundamental DSP concepts

+ Chapter 3: Frequency domain analysis

+ Chapter 4: Design of digital filters

+ Chapter 5: Implementattion of discrete time systems

+ Chapter 6: Finite word length effects

+ Chapter 7: Multirate digital signal processing

+ Chapter 8: Digital signal processing systems design

+ Chapter 9: Hardware implementation

+ Chapter Multidimensional discrete time systems.

Citation

Winser E. Alexander; Cranos M. Williams. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design. Elsevier, 2017.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Related document

Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System DesignMicroelectronic circuit design Digital fundamentals

Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design

Microelectronic circuit design

Digital fundamentals

QR code

Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design

Content

  • Thứ Sáu, 11:40 24/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Bài giảng thực hành Chuyên ngành hóa dầu

Thứ Sáu, 11:20 24/06/2022

Using information technology: A practical introduction to computers & communications

Thứ Sáu, 11:18 24/06/2022

Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters

Thứ Sáu, 11:01 24/06/2022

Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh môn nói trình độ B

Thứ Sáu, 10:48 24/06/2022

Tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Thứ Sáu, 10:45 24/06/2022

Video giới thiệu