Contracts for paralegals : Legal principles and practical applications

The applied, practical approach of Contracts: Legal Principles & Practical Applications for Paralegals will engage your students in the learning process with a clear, accessible writing style. Stimulate your discussions with fun, motivating and current exercises. This text introduces the key concepts in the legal field of Contracts in a fresh light, while presenting the topics in a straightforward and comprehensive manner.

Contracts for paralegals : Legal principles and practical applications

Linda A. Spagnola

McGraw-Hill

2008

Abstract

The applied, practical approach of Contracts: Legal Principles & Practical Applications for Paralegals will engage your students in the learning process with a clear, accessible writing style. Stimulate your discussions with fun, motivating and current exercises. This text introduces the key concepts in the legal field of Contracts in a fresh light, while presenting the topics in a straightforward and comprehensive manner.

https://www.amazon.com/

Citation

Linda A. Spagnola. Contracts for paralegals : Legal principles and practical applications . McGraw-Hill, 2008.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Contracts for paralegals : Legal principles and practical applicationsContemporary women's health : Issues for today and the futureContemporary nutrition :Issues and insights
Contracts for paralegals : Legal principles and practical applicationsContemporary women's health : Issues for today and the futureContemporary nutrition :Issues and insights

QR code

Contracts for paralegals : Legal principles and practical applications

Content

  • Thứ Năm, 13:38 08/12/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Nhiệt động học & động học ứng dụng

Thứ Năm, 13:31 08/12/2022

Lịch sử hóa học Hoàng Ngọc Cang

Thứ Năm, 13:20 08/12/2022

Hóa sinh học Nguyễn Thị Hiền (2007)

Thứ Năm, 12:54 08/12/2022

Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí

Thứ Năm, 10:13 08/12/2022

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Thứ Năm, 08:17 08/12/2022

Video giới thiệu