Contracts for paralegals : Legal principles and practical applications

The applied, practical approach of Contracts: Legal Principles & Practical Applications for Paralegals will engage your students in the learning process with a clear, accessible writing style. Stimulate your discussions with fun, motivating and current exercises. This text introduces the key concepts in the legal field of Contracts in a fresh light, while presenting the topics in a straightforward and comprehensive manner.

Contracts for paralegals : Legal principles and practical applications

Linda A. Spagnola

McGraw-Hill

2008

Abstract

The applied, practical approach of Contracts: Legal Principles & Practical Applications for Paralegals will engage your students in the learning process with a clear, accessible writing style. Stimulate your discussions with fun, motivating and current exercises. This text introduces the key concepts in the legal field of Contracts in a fresh light, while presenting the topics in a straightforward and comprehensive manner.

https://www.amazon.com/

Citation

Linda A. Spagnola. Contracts for paralegals : Legal principles and practical applications . McGraw-Hill, 2008.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Contracts for paralegals : Legal principles and practical applicationsContemporary women's health : Issues for today and the futureContemporary nutrition :Issues and insights
Contracts for paralegals : Legal principles and practical applicationsContemporary women's health : Issues for today and the futureContemporary nutrition :Issues and insights

QR code

Contracts for paralegals : Legal principles and practical applications

Content

  • Thứ Năm, 13:38 08/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Nhiệt động học & động học ứng dụng

Thứ Năm, 13:31 08/12/2022

Lịch sử hóa học Hoàng Ngọc Cang

Thứ Năm, 13:20 08/12/2022

Hóa sinh học Nguyễn Thị Hiền (2007)

Thứ Năm, 12:54 08/12/2022

Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí

Thứ Năm, 10:13 08/12/2022

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Thứ Năm, 08:17 08/12/2022