Complete IELTS. Bands 5-6.5 (Student’s Book)

"Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student's Book" is for those who are at the upper-intermediate level, with a goal of 5-6.5. The book includes 8 topics along with exercises to help reinforce and improve skills when taking exams. Accompanying the book are References, grammar, vocabulary with annotations, examples, and practice tests at the end of each lesson to ensure that learners fully absorb the knowledge corresponding to each topic

Complete IELTS. Bands 5-6.5 (Student’s Book)

Vanessa Jakeman, Guy Brook – Hart

Cambride University Press

2012

Abstract

"Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student's Book" is for those who are at the upper-intermediate level, with a goal of 5-6.5. The book includes 8 topics along with exercises to help reinforce and improve skills when taking exams. Accompanying the book are References, grammar, vocabulary with annotations, examples, and practice tests at the end of each lesson to ensure that learners fully absorb the knowledge corresponding to each topic. Along with the knowledge, you will begin to improve your understanding of the IELTS test with the topics that will be included in the test and practice doing different types of questions to help you be confident before entering the IELTS exam.

Contents:

  • Starting somewher new
  • It’s good for you
  • Getting the message across
  • New media
  • The world in out hands
  • Making money, spending money
  • Relationships
  • Fashion and design

Citation

Vanessa Jakeman, Guy Brook – Hart. Complete IELTS. Bands 5-6.5. (Student’s Book). Cambride University Press, 2012.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student’s BookQ:Skills for Success 1 Listening and SpeakingReading Explorer 2 (Third Edition)
Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student’s BookQ:Skills for Success 1 Listening and SpeakingReading Explorer 2 (Third Edition)

QR code

Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student’s Book

Content

  • Thứ Năm, 11:32 31/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

Thứ Năm, 11:08 31/03/2022

Giáo trình lý thuyết thống kê (Thân Thanh Sơn)

Thứ Năm, 11:01 31/03/2022

Chi tiết máy (Tập 2)

Thứ Năm, 10:52 31/03/2022

Giáo trình kinh tế phát triển

Thứ Năm, 10:29 31/03/2022

Bóng rổ

Thứ Năm, 10:17 31/03/2022

Video giới thiệu