Complete IELTS. Bands 5-6.5 (Student’s Book)

"Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student's Book" is for those who are at the upper-intermediate level, with a goal of 5-6.5. The book includes 8 topics along with exercises to help reinforce and improve skills when taking exams. Accompanying the book are References, grammar, vocabulary with annotations, examples, and practice tests at the end of each lesson to ensure that learners fully absorb the knowledge corresponding to each topic

Complete IELTS. Bands 5-6.5 (Student’s Book)

Vanessa Jakeman, Guy Brook – Hart

Cambride University Press

2012

Abstract

"Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student's Book" is for those who are at the upper-intermediate level, with a goal of 5-6.5. The book includes 8 topics along with exercises to help reinforce and improve skills when taking exams. Accompanying the book are References, grammar, vocabulary with annotations, examples, and practice tests at the end of each lesson to ensure that learners fully absorb the knowledge corresponding to each topic. Along with the knowledge, you will begin to improve your understanding of the IELTS test with the topics that will be included in the test and practice doing different types of questions to help you be confident before entering the IELTS exam.

Contents:

  • Starting somewher new
  • It’s good for you
  • Getting the message across
  • New media
  • The world in out hands
  • Making money, spending money
  • Relationships
  • Fashion and design

Citation

Vanessa Jakeman, Guy Brook – Hart. Complete IELTS. Bands 5-6.5. (Student’s Book). Cambride University Press, 2012.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student’s BookQ:Skills for Success 1 Listening and SpeakingReading Explorer 2 (Third Edition)
Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student’s BookQ:Skills for Success 1 Listening and SpeakingReading Explorer 2 (Third Edition)

QR code

Complete IELTS. Bands 5-6.5. Student’s Book

Content

  • Thứ Năm, 11:32 31/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

Thứ Năm, 11:08 31/03/2022

Giáo trình lý thuyết thống kê (Thân Thanh Sơn)

Thứ Năm, 11:01 31/03/2022

Chi tiết máy (Tập 2)

Thứ Năm, 10:52 31/03/2022

Giáo trình kinh tế phát triển

Thứ Năm, 10:29 31/03/2022

Bóng rổ

Thứ Năm, 10:17 31/03/2022