Cơ điện tử trong chế tạo máy

Cuốn sách đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo của sinh viên ngành cơ điện tử và các cán bộ nghiên cứu, cuốn sách gồm 8 chương với những nội dung cơ bản: Khái niệm cơ bản về cơ điện tử; các thành phần đặc trưng của sản phẩm cơ điện tử; mô hình hệ thống; đáp ứng động học của các hệ thống; các bộ điều khiển; phân tích không gian trạng thái và đặc tính của hệ thống; trường hợp nghiên cứu máy công cụ CNC; thiết kế và công cụ thiết kế sản phẩm cơ điện tử.

Cơ điện tử trong chế tạo máy

Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry

KH&KT

2007

Tóm tắt

Cơ điện tử là xu hướng của tất cả các ngành máy và thiết bị công nghiệp xuyên suốt thế kỷ XXI. Hơn hai thập kỷ qua, sự phát triển công nghệ không ngừng đã đem lại sự cách tân trong trang thiết bị, máy móc, các phương thức sản xuất cũng như hệ thống nhờ nâng cao tính hiệu quả, tạo ra những giá trị và chứng năng mới. Công nghệ cơ điện tử đóng vai trò quan trong trọng sự tiến hóa ấy. Nó thực sự có thể tạo ra cơ hội mới cho các nước đang phát triển bắt kịp các nước phát triển và vượt lên, nếu định hướng đúng và đầu tư chiều sâu vào một lĩnh vực có lợi thế.

Để đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo cho sinh viên học ngành cơ điện tử và các cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực đa ngành này, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn Cơ điện tử trong chế tạo máy. Cuốn sách gồm 8 chương với nội dung:

- Chương 1: Khái niệm về cơ điện tử

- Chương 2: Các thành phần đặc trưng của sản phẩm cơ điện tử

- Chương 3: Mô hình hệ thống

- Chương 4: Đáp ứng động học của các hệ thống

- Chương 5: Các bộ điều khiển

- Chương 6: Phân tích không gian trạng thái và đặc tính của hệ thống

- Chương 7: Trường hợp nghiên cứu – máy công cụ CNC

- Chương 8: Thiết kế và công cụ thiết kế sản phẩm cơ điện tử

Trích dẫn

Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry, Cơ điện tử trong chế tạo máy, KH&KT, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)

Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo (7510209)

Tài liệu liên quan

Cơ điện tử trong chế tạo máyGiáo trình Hệ thống tự động thủy khíGiáo trình hình học họa hình
Cơ điện tử trong chế tạo máyGiáo trình hệ thống tự động thủy khíGiáo trình hình học họa hình

Mã QR

Cơ điện tử trong chế tạo máy

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:36 20/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Ted Talks - Hùng biện kiểu Ted: Bí quyết diễn thuyết trước đám đông chuẩn Ted

Thứ Hai, 14:33 20/06/2022

Giáo trình kinh tế du lịch

Thứ Hai, 14:22 20/06/2022

Autocad 2006 instructor

Thứ Hai, 14:02 20/06/2022

Autocad 2006 companion: Essentials of autocad plus solid modeling

Thứ Hai, 13:50 20/06/2022

Một số vấn đề về du lịch Việt Nam

Thứ Hai, 13:50 20/06/2022

Video giới thiệu