Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques

Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques prepares you for success as a medical lab technicianby simplifying complex chemistry concepts and lab essentials including immunoassays, molecular diagnostics, and quality control. Written by clinical chemistry educator Donna Larson and a team of expert contributors, this full-color book is ideal for readers who may have minimal knowledge of chemistry and are learning laboratory science for the first time.

Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques

Donna L.Larson

Elsevier

2017

Abstract

Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques prepares you for success as a medical lab technicianby simplifying complex chemistry concepts and lab essentials including immunoassays, molecular diagnostics, and quality control.A pathophysiologic approach covers diseases that are commonly diagnosed through chemical tests ― broken down by body system and category ― such as respiratory, gastrointestinal, and cardiovascular conditions. Written by clinical chemistry educator Donna Larson and a team of expert contributors, this full-color book is ideal for readers who may have minimal knowledge of chemistry and are learning laboratory science for the first time.

 • Full-color illustrations and design simplify complex concepts and make learning easier by highlighting important material.

 • Case studies help you apply information to real-life scenarios.

 • Pathophysiology and Analytes section includes information related to diseases or conditions, such as a biochemistry review, disease mechanisms, clinical correlation, and laboratory analytes and assays.

 • Evolve companion website includes case studies and animations that reinforce what you’ve learned from the book.

 • Laboratory Principles section covers safety, quality assurance, and other fundamentals of laboratory techniques.

 • Review questions at the end of each chapter are tied to the learning objectives, helping you review and retain the material.

 • Critical thinking questions and discussion questions help you think about and apply key points and concepts.

 • Other Aspects of Clinical Chemistry section covers therapeutic drug monitoring, toxicology, transplantation, and emergency preparedness.

 • A list of key words Is provided at the beginning of each chapter, and these are also bolded in the text.

 • Chapter summaries consist of bulleted lists and tables highlighting the most important points of each chapter.

 • A glossary at the back of the book provides a quick reference to definitions of all clinical chemistry terms.

Citation

Donna L.Larson, Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques, Elsevier, 2017.

Collection

Lĩnh vực Công nghệ hóa học

Related document

Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory TechniquesMột số phản ứng trong Hóa học vô cơCông nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc
Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc

QR code

Clinical Chemistry: Fundamentals and Laboratory Techniques

Content

 • Chủ Nhật, 10:24 12/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Chủ Nhật, 10:13 12/03/2023

Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: Báo cáo tổng quan

Chủ Nhật, 09:53 12/03/2023

Software testing foundations: A study guide for the certified tester exam

Chủ Nhật, 09:11 12/03/2023

新にほんご敬語トレーニング CD2枚つ = 2 CD mới về huấn luyện danh dự tiếng Nhật

Thứ Bảy, 16:59 11/03/2023

語から始まる教材作り現場に役立つ日本語教育研究6 = Tạo tài liệu giảng dạy bắt đầu bằng từ Giáo dục và nghiên cứu ngôn ngữ Nhật Bản hữu ích trong lĩnh vực 6

Thứ Bảy, 16:49 11/03/2023