Chất lượng giáo dục Đại học nhìn từ góc độ hội nhập

Cuốn sách viết cho tất cả những ai quan tâm đến giáo dục ĐH, chứ không chỉ riêng cho giới nghiên cứu sinh, giảng viên và nhà quản lý đại học.

Chất lượng giáo dục Đại học nhìn từ góc độ hội nhập

Nguyễn Văn Tuấn

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2009

Tóm tắt

Đã từ lâu, giáo dục đại học được xem như là một cỗ mý của sự phát triển kinh tế. Các ĐH ngoài chức năng là trung tâm học thuật và khoa học, còn đóng vai trò đào tạo nhân lực có chuyên môn cao, đóng góp ý kiến phản biện chính phủ, cố vấn cho kỹ nghệ và doanh nghiệp, trang bị kiến thức khoa học và kỹ thuật cho giới trẻ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ….. Những vai trò này của ĐH càng quan trọng hơn trong thời đại toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Trong nền kinh tế tri thức, phát triển kinh tees có liên quan tới mức độ cạnh tranh về công nghệ và cạnh tranh công nghệ phụ thuộc vào khoa học và nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học vốn đc thực hiện trong các đại học. Do vậy nền kinh tế tri thức, hệ thống giáo dục đại học đóng vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược tăng trưởng kinh tế.

Cuốn sách là tập hợp những bài viết của tác giả trong 10 năm qua. Những bài viết được phân chia thành 4 chủ đề chính: Những vấn đề chung về giáo dục ĐH, học vị tiến sĩ, thi cử và tiêu chuẩn cho chức danh giáo sư. Những bài viết tronng sách này không phải là những công trình nghiên cứu hay học thuật, mà phần lớn những bài viết trong sách là những bài mang tính phổ thông, và đã công bố tren các tờ báo như; Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tia sáng, Tuổi trẻ…. Vì thế cuốn sách viết cho tất cả những ai quan tâm đến giáo dục ĐH, chứ không chỉ riêng cho giới nghiên cứu sinh, giảng viên và nhà quản lý đại học.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Tuấn. Chất lượng giáo dục Đại học nhìn từ góc độ hội nhập, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Chất lượng giáo dục Đại học nhìn từ góc độ hội nhậpLần đầu làm SếpNăng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Chất lượng giáo dục Đại học nhìn từ góc độ hội nhập

Lần đầu làm SếpNăng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Mã QR

Chất lượng giáo dục Đại học nhìn từ góc độ hội nhập

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:12 06/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước

Thứ Ba, 14:50 06/07/2021

Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Thứ Ba, 14:39 06/07/2021

Câu hỏi và bài tập Hóa học vô cơ ( Phần Phi kim)

Thứ Ba, 14:32 06/07/2021

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

Thứ Ba, 14:31 06/07/2021

Cấp thoát nước

Thứ Ba, 14:23 06/07/2021