Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước

Cán bộ nhân sự là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng

Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước

Lê Minh Thông, Nguyễn Danh Châu

Chính trị Quốc gia

2009

Tóm tắt

Cán bộ nhân sự là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiến, sanngs tạo, gắn bó với nhân dân. Thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương và chính sách lớn trong nội dunng công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta.

Trong nội dung cuốn sách, các tác giả tập trung phân tích giới thiệu những vấn đề: bộ máy quản lý công chức, tuyển chọn công chức; chế độ công trạng, luân chuyển công chức; chế độ, chính sách đối với công chức…… ở Nhật Bản, Hoa Kỳ, Cộng hòa liên bang Đức, Trung Quốc. Từ việc khảo cứu các mô hình công vụ, ông chức của một số nước trên thế giới, các tác giả rút ra một số nhận xét chung và đề xuất kiến nghị nhằm đổi mới công tác cán bộ của nước ta cho phù hợp với đặc điểm, trình độ phat triển của đất nước trong giai đoạn đổi mới.

Trích dẫn

Lê Minh Thông, Nguyễn Danh Châu. Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước, Chính trị Quốc gia, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nướcTính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệpBí quyết quản lý trường học hiệu quả và vận dụng đắc nhân tâm trong quản lý giáo dục.

Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Bí quyết quản lý trường học hiệu quả và vận dụng đắc nhân tâm trong quản lý giáo dục.

Mã QR

Kinh nghiệm công tác nhân sự của một số nước

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:50 06/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Thứ Ba, 14:39 06/07/2021

Câu hỏi và bài tập Hóa học vô cơ ( Phần Phi kim)

Thứ Ba, 14:32 06/07/2021

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

Thứ Ba, 14:31 06/07/2021

Cấp thoát nước

Thứ Ba, 14:23 06/07/2021

Hà Nội 36 góc nhìn

Thứ Ba, 14:16 06/07/2021