Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 1: Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052

Cuốn Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.1: Cấu trúc và lập trình vi điều khiển 8051/8052 được biên soạn cho bạn đọc muốn  học về vi điều khiển, với mọi trình độ (cao đẳng, đại học và sau đại học) với các chuyên ngành liên qua tới vi điều khiển (điện điện tử, tin học, cơ tin, vật lý kỹ thuật, tự động hóa…)

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 1: Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052

Nguyễn Mạnh Giang

Giáo dục

2009

Tóm tắt

Cuốn Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.1: Cấu trúc và lập trình vi điều khiển 8051/8052 được biên soạn cho bạn đọc muốn học về vi điều khiển, với mọi trình độ (cao đẳng, đại học và sau đại học) với các chuyên ngành liên qua tới vi điều khiển (điện điện tử, tin học, cơ tin, vật lý kỹ thuật, tự động hóa…)

Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052 với 10 chương về vi điều khiển 8051/8052 và cũng là các vấn đề cơ bản của các vi điều khiển khác. Phần này trình bày về cấu trúc và hoạt động của vi xử lý, nhớ chương trình PROM bên trong, nhớ dữ liệu RAM bên trong, các cổng song song, cổng nối tiếp, bộ định thời/đếm (Timer/Counter) và điều khiển ngắt. Về phần mềm, trình bày cách lập trình (soạn thảo, dịch, kết nối và chạy thử trên chương trình mô phỏng Pinnacle), cách nạp chương trình vào PROM bên trong hay vào RAM để chạy chương trình trên kit vi điều khiển (giá thực hành có vi điều khiển, đèn hiển thị, cổng song song, bộ nhớ ROM, RAM mở rộng bên ngoài). Song song với mô tả cấu trúc và hoạt động của các bộ phận, các nhóm lệnh cũng được trình bày với các ví dụ điển hình.

Cuốn sách bao gồm 10 chương:

+ Chương 1: Cấu trúc và hoạt động của vi điều khiển 8051/8052;

+ Chương 2: Lập trình hợp ngữ cho VĐK họ MCS-51 với PINNACLE;

+ Chương 3: Nhóm lệnh điều khiển chương trình;

+ Chương 4: Bộ nhớ trong, các phương pháp địa chỉ và nhóm lệnh dịch chuyển;

+ Chương 5: ALU và các lệnh xử lý số học;

+ Chương 6: Nhóm lệnh logic và phép chuyển đổi mã;

+ Chương 7: Cổng song song, nhóm lệnh xử lý bắt và điều khiển số;

+ Chương 8: Bộ định thời/bộ đếm;

+ Chương 9: Cổng vào/ra nối tiếp;

+ Chương 10: Điều khiển ngắt.

Trích dẫn

Nguyễn Mạnh Giang. Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.1: Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052. Giáo dục, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 1: Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applicationsCircuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 1: Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Mã QR

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 1: Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:40 05/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Understanding English Semantics

Thứ Ba, 13:39 05/04/2022

A History of American Literature

Thứ Ba, 13:26 05/04/2022

Embedded Systems Architecture: A comprehensive Guide for Engineers and Programmers

Thứ Ba, 11:36 05/04/2022

Work on your grammar - Upper intermediate B2

Thứ Ba, 10:12 05/04/2022

A University Grammar of English: Workbook

Thứ Ba, 10:02 05/04/2022