Các nền văn hóa thế giới Tập 1: Phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập

Với mong muốn mang lại cho đông đảo bạn đọc (nhất là giới trẻ, các bạn đọc có trình độ phổ thông trở lên) những tri thức nhất định, khái quát về các nền văn hoá thế giới. Nhà xuất bản Từ điển bách khoa tổ chức xuất bản cuốn sách Các nền văn hoá thế giới. Các nền văn hoá được đề cập ở đây là những nền văn hoá “mang tính thế giới” đã và đang tồn tại trong tiến trình lịch sử, có sự ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến sự phát triển của văn hoá và văn minh nhân loại hiện nay.

Các nền văn hóa thế giới Tập 1: Phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập

Đặng Hữu Toàn (cb)

Từ điển Bách khoa

2011

Tóm tắt

Với mong muốn mang lại cho đông đảo bạn đọc (nhất là giới trẻ, các bạn đọc có trình độ phổ thông trở lên) những tri thức nhất định, khái quát về các nền văn hoá thế giới. Nhà xuất bản Từ điển bách khoa tổ chức xuất bản cuốn sách Các nền văn hoá thế giới. Các nền văn hoá được đề cập ở đây là những nền văn hoá “mang tính thế giới” đã và đang tồn tại trong tiến trình lịch sử, có sự ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến sự phát triển của văn hoá và văn minh nhân loại hiện nay.

Nội dung cuốn sách gồm:

Trung Quốc:

 • Các nền văn hoá Trung Hoa
 • Những giá trị xã hội trong văn hoá Trung Hoa truyền thống

Ấn Độ:

 • Đất nước Ấn Độ
 • Các vị thần của Ấn Độ
 • Các vị thần của Ấn Độ
 • Văn hoá Ấn Độ
 • Các giá trị xã hội trong văn hoá Ấn Độ

Nền văn minh A Rập

 • Người Afraxia
 • Người A rập trước Hồi giáo
 • Hồi giáo
 • Xã hội và nhà nước
 • Hồi giáo giữa các tôn giáo độc thần
 • Triết học A rập

Trích dẫn

Đặng Hữu Toàn (cb). Các nền văn hóa thế giới Tập 1: Phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập. Từ điển Bách khoa, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Các nền văn hóa thế giới Tập 1: Phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Ả RậpBiển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội AnBản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn
Các nền văn hóa thế giới Tập 1: Phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Ả RậpBiển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội AnBản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Mã QR

 Các nền văn hóa thế giới Tập 1: Phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập

Nội dung

 • Thứ Sáu, 21:01 25/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm

Thứ Sáu, 20:59 25/11/2022

Tâm lý học phát triển

Thứ Sáu, 20:46 25/11/2022

Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam Tập 2

Thứ Sáu, 20:29 25/11/2022

Tâm lí học (Phạm Minh Hạc)

Thứ Sáu, 20:15 25/11/2022

Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam Tập 1

Thứ Sáu, 20:06 25/11/2022