Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam Tập 2

Đây là bộ sách công cụ phục vụ nghiên cứu tra cứu, học tập và phổ biến tuyên truyền giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng cho nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam Tập 2

Phan Ngọc Liên (cb)

Từ điển Bách khoa

2006

Tóm tắt

Trong thời gian từ năm 1930 đến năm 2006, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Hội nghị thành lập Đảng (1930, được xem như Đại hội thành lập Đảng) và mười Đại hội. Trong đó một Đại hội diễn ra ở Trung Quốc (Đại hội lần thứ I năm 1935), 9 Đại hội trong nước. Ngoài Hội nghị thành lập Đảng có một Đại hội trước Cách mạng tháng Tám 1945, một Đại hội trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ, bảy Đại hội từ sau khi đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 1975)

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, tác giả tổ chức biên soạn và xuất bản bộ sách “ Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam” gồm 2 quyển:

Quyển 1: Từ hội nghị thành lập Đảng đến Đại hội IV

Quyển 2: Từ Đại hội V đến Đại hội X của Đảng

Mỗi Đại hội được trình bày theo cơ cấu thống nhất gồm các vấn đề: bối cảnh diễn ra Đại hội, nội dung Đại hội, kết quả và ý nghĩa của Đại hội, văn kiện của Đại hội.

Đây là bộ sách công cụ phục vụ nghiên cứu tra cứu, học tập và phổ biến tuyên truyền giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng cho nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Trích dẫn

Phan Ngọc Liên (cb). Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam tập 2. Từ điển Bách khoa, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam tập 2Biển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội AnBản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn
Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt NamBiển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội AnBản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Mã QR

Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Sáu, 20:29 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Tâm lí học (Phạm Minh Hạc)

Thứ Sáu, 20:15 25/11/2022

Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam Tập 1

Thứ Sáu, 20:06 25/11/2022

Tập trung sức mạnh của tư duy có mục tiêu

Thứ Sáu, 19:39 25/11/2022

Trầm hương Vương triều Lý

Thứ Sáu, 19:24 25/11/2022

Luật Doanh nghiệp (2009)

Thứ Sáu, 16:06 25/11/2022

Video giới thiệu