Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam Tập 1

Đây là bộ sách công cụ phục vụ nghiên cứu tra cứu, học tập và phổ biến tuyên truyền giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng cho nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam Tập 1

Phan Ngọc Liên (cb)

Từ điển Bách khoa

2006

Tóm tắt

Trong thời gian từ năm 1930 đến năm 2006, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Hội nghị thành lập Đảng (1930, được xem như Đại hội thành lập Đảng) và mười Đại hội. Trong đó một Đại hội diễn ra ở Trung Quốc (Đại hội lần thứ I năm 1935), 9 Đại hội trong nước. Ngoài Hội nghị thành lập Đảng có một Đại hội trước Cách mạng tháng Tám 1945, một Đại hội trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ, bảy Đại hội từ sau khi đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 1975)

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, tác giả tổ chức biên soạn và xuất bản bộ sách “ Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam” gồm 2 quyển:

Quyển 1: Từ hội nghị thành lập Đảng đến Đại hội IV

Quyển 2: Từ Đại hội V đến Đại hội X của Đảng

Mỗi Đại hội được trình bày theo cơ cấu thống nhất gồm các vấn đề: bối cảnh diễn ra Đại hội, nội dung Đại hội, kết quả và ý nghĩa của Đại hội, văn kiện của Đại hội.

Đây là bộ sách công cụ phục vụ nghiên cứu tra cứu, học tập và phổ biến tuyên truyền giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng cho nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Trích dẫn

Phan Ngọc Liên (cb). Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam. Từ điển Bách khoa, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt NamBách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 2Bách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 1
Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt NamBách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 2Bách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 1

Mã QR

Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Sáu, 20:06 25/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Tập trung sức mạnh của tư duy có mục tiêu

Thứ Sáu, 19:39 25/11/2022

Trầm hương Vương triều Lý

Thứ Sáu, 19:24 25/11/2022

Luật Doanh nghiệp (2009)

Thứ Sáu, 16:06 25/11/2022

Lý thuyết Thiết kế sản phẩm công nghiệp

Thứ Sáu, 15:57 25/11/2022

Tìm hiểu Luật doanh nghiệp

Thứ Sáu, 15:57 25/11/2022