Biển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội An

Tổng quan về biển đảo ở Hội An; tri thức dân gian về biển đảo ở Hội An; biển đảo trong văn nghệ dân gian ở Hội An; biển đảo trong sinh hoạt kinh tế ngành nghề truyền thống; các hình thức tín ngưỡng dân gian liên quan đến biển đảo

Biển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội An

Trần Văn An (giới thiệu)

Hội nhà văn

2016

Tóm tắt

Là một bộ phận của di sản biển đảo Việt Nam, vùng biển đảo Hội An nằm ở trung độ của cả nước và có vị trí quan trọng trong mạng lưới biển đảo nước ta cũng như ở khu vực Đông Nam Á và biển Đông. Dựa vào biển đảo và thích ứng tối đa với môi trường biển đảo để sinh tồn, phát triển là một truyền thống lâu đời của cộng đồng dân cư Hội An, Quảng Nam nói riêng, các địa phương có biển đảo nước ta nói chung.

Được sự quan tâm của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam 2014 công trình “Biển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội An” được triển khai nhằm xác địn, giới thiệu những điểm nổi trội trong truyền thống chung sống và tưởng tác với biển đảo của cộng đồng dân cư địa phương được thể hiện trên nhiều hình thái, loại hinh văn hóa văn nghệ dân gian, qua đó góp phần khẳng định rằng từ lâu đời những người dân nơi đây đã là chủ nhân thực sự của biển đảo, đã quen thuộc và biết dựa vào môi trường biển đảo để xâu dựng và phát triển cuộc sống.

Trích dẫn

Trần Văn An (giới thiệu). Biển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội An. Hội nhà văn, 2016.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Biển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội AnBản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn Các triều đại Việt Nam
Biển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội AnBản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễnCác triều đại Việt Nam

Mã QR

Biển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội An

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:14 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Cơ Điện tử - Các thành phần cơ bản

Thứ Sáu, 13:11 25/11/2022

Lý thuyết mạch tín hiệu. Tập 2

Thứ Sáu, 11:47 25/11/2022

Lý thuyết điều khiển tự động. Tập 1

Thứ Sáu, 11:16 25/11/2022

Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Tập 3 Hệ phi tuyến

Thứ Sáu, 11:02 25/11/2022

Lý thuyết điều khiển mờ

Thứ Sáu, 10:51 25/11/2022

Video giới thiệu