Lý thuyết điều khiển mờ

Cuốn sách Lý Thuyết Điều Khiển Mờ đề cập đến các phương pháp toán học để tổng hợp và phân tích một hệ thống điều khiển mờ (hay còn gọi là điều khiển thông minh), cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất để có khả năng tự tổng hợp bộ điều khiển mờ đi từ đơn giản đến phức tạp.

Lý thuyết điều khiển mờ

Phan Xuân Minh

Khoa học kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Cuốn sách Lý Thuyết Điều Khiển Mờ đề cập đến các phương pháp toán học để tổng hợp và phân tích một hệ thống điều khiển mờ (hay còn gọi là điều khiển thông minh), cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất để có khả năng tự tổng hợp bộ điều khiển mờ đi từ đơn giản đến phức tạp.

Nội dung sách được bổ sung thêm phần Điều khiển mờ và mạng nơ-ron.

1. Nhập môn Bộ điều khiển "mờ" lý tưởng: Khái niệm về tập mờ; Các phép toán trên tập mờ; Biến ngôn ngữ và giá trị của nó; Luật hợp thành mờ Giải mờ (rõ hoá)

2. Tính phi tuyến của hệ mờ: Phân loại các khâu điều khiển mờ; Xây dựng công thức quan hệ truyền đạt

3. Điều khiển mờ: Bộ điều khiển mờ cơ bản; Nguyên lý điều khiển mờ; Những nguyên tắc tổng hợp bộ điều khiển mờ; Các bộ điều khiển mờ ; Bộ điều khiển mờ trượt 4. Hệ mở lai và hệ mờ thích nghi: Khái niệm chung; Hệ mờ lai; Bộ điều khiển mờ thích nghi; Chỉnh định mờ tham số bộ điều khiển PID; Tổng hợp bộ điều khiển mờ thích nghi

5. Tính ổn định của hệ điều khiển mờ: Những khái niệm cơ bản; Khảo sát tính ổn định của hệ mờ

6. Phần mềm WinFact Cài đặt (Installation): Tổng hợp bộ điều khiển mờ với Flop Mô phỏng và tối ưu hệ thống điều khiển mờ bằng Boris

7. Điều khiển mờ và mạng nơ-ron: Cơ sở về mạng nơ-ron; Mạng truyền thẳng một lớp; Mạng MLP thuyền thẳng; Điều khiển mờ và mạng nơ-ron


Trích dẫn

Phan Xuân Minh. Lý thuyết điều khiển mờ . Khoa học kỹ thuật, 2006

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Lý thuyết điều khiển mờ Audel Installation Requirements of the 2005 national electrical codeGiáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường
Lý thuyết điều khiển mờAudel Installation Requirements of the 2005 national electrical codeGiáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

Mã QR

Lý thuyết điều khiển mờ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:51 25/11/2022