Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 2

Cuốn sách đề cập đến vấn đề cơ bản, những ứng dụng tiêu biểu và cập nhật những kiến thức mới nhất, đa dạng về tín hiệu và các hệ thống xử lý số hiện đại

Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 2

Hồ Văn Sung.

Khoa học Kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Để rèn luyện đặc tính nghiên cứu và phát huy khả năng sáng tạo, để vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao về công nghệ số của sinh viên và học viên cao học của các trường đại học và cao đẳng, lần xuất bản này, chúng tôi cho ra mắt hai tập sách “Bài Tập Xử Lý Số Tín Hiệu: Phương Pháp Truyền Thống Kết Hợp Với Matlab”. 559 bài tập chứa trong hai tập sách này được phân thành 9 chương, gắn liền với nội dung của hai tập lý thuyết: “Xử lý số tín hiệu, phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB:, tái bản lần thứ tư, năm 2009, tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Trong đó, tập 1 có 264 bài phân bố trong 4 chương; tập 2 có 295 bài chia thành 5 chương

Tất cả 559 bài tập này đều đề cập đến vấn đề cơ bản, những ứng dụng tiêu biểu và cập nhật những kiến thức mới nhất, đa dạng về tín hiệu và các hệ thống xử lý số hiện đại. Tất cả các định luật, định lý và những kiến thức thu nhận được trong 2 tập lý thuyết, được vận dụng một cách triệt để và linh hoạt để giải tất cả các bài toán có trong 2 tập sách.

Mỗi bài tập, bài toán có ít nhất vài ba câu hỏi, đề cập tới các tính chất khác nhau của tín hiệu thời gian rời rạc và của các hệ thống xử lý số hiện đại. do vậy, giải quyết được các bài toán này sẽ giúp bạn đọc tiếp thu được nhiều kiến thức và nắm bắt được những công cụ hữu ích, cả phần cứng lẫn phần mềm để tự mình có thể thiết kế và thực hiện các chip xử lý số hiện đại nhất

Tất cả các chương của cả 2 tập sách này đều có bố cục giống nhau: Bắt đầu là “tóm tắt lý thuyết”, tiếp đến là “ Đề bài tập” và cuối cùng “ Trả lời và hướng dẫn giải”. Tất cả các bài tập đều được giải thích chi tiết vừa bằng phương pháp giải tích truyền thống, vừa được tính toán bằng mô phỏng trên phần mềm Matlab…

Nội dung chi tiết của cuốn "Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 2:"

+ Cấu trúc của các mạng thời gian rời rạc;

+ Biến đổi Fourier rời rạc và FFT;

+ Thiết kế các mạch lọc số IIR;

+ Thiết kế các mạch lọc số FIR;

+ Dàn lọc số và các ứng dụng.

Trích dẫn

Hồ Văn Sung. Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 1, Khoa học kỹ thuật, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện tử viễn thông

Tài liệu liên quan

Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 2Xử lý số tín hiệu - Tập 2 : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLABXử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 2

Xử lý số tín hiệu - Tập 2 : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Mã QR

Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 2

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:17 29/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập xử lý số tín hiệu: phương pháp truyền thông kết hợp với Matlab: 559 bài tập giải sẵn - Tập 1

Thứ Tư, 09:06 29/03/2023

All - Star 3

Thứ Tư, 09:03 29/03/2023

All - Star 2

Thứ Tư, 08:46 29/03/2023

All - Star 1

Thứ Tư, 08:34 29/03/2023

Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng hàn

Thứ Ba, 21:13 28/03/2023