All - Star 1

Aimed at adult English learners, this work features a picture-dictionary approach to vocabulary building. This series has big picture scenes that provide springboards to activities that develop language skills. It provides a step-by-step sequence of lessons to systemically build language and math skills around life-skill topics.

All Star 1

Linda Lee

McGraw Hill

2005

Abstract

All-Star is a four-level, standards-based series for adult English learners featuring a picture-dictionary approach to vocabulary building. Big picture scenes in each unit provide springboards to a wealth of activities that develop all the language skills.

An accessible, step-by-step sequence of lessons in each unit systemically builds language and math skills around life-skill topics. The series presents a family, work, or community application in each unit, and provides two alternate lesson applications in each of the All Star Workbooks.

Citation

Linda Lee, All Star 1, McGraw Hill, 2005.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

All Star 1BIG STEP TOEIC 1Toeic Writing
All - Star 1

BIG STEP TOEIC 1

TOEIC Writing

QR code

All Star 1

Content

  • Thứ Tư, 08:34 29/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng hàn

Thứ Ba, 21:13 28/03/2023

Virtual Collaboration: Work from anywhere Overcommunicate Avoid Isolation

Thứ Ba, 21:05 28/03/2023

한국을 알린 드라마와 영화 = Phim truyền hình và phim điện ảnh về Hàn Quốc

Thứ Ba, 21:00 28/03/2023

Web Hosting For Dummies

Thứ Ba, 17:45 28/03/2023

The Practice of Adaptive Leadership Tools and Tactics for changing Your Organization and the Word

Thứ Ba, 14:53 28/03/2023