All - Star 2

The series presents a family, work, or community application in each unit, and provides two alternate lesson applications in each of theAll StarWorkbooks.This is the high beginning level student book.

All - Star 2

Linda Lee

McGraw Hill

2005

Abstract

All-Staris a four-level,standards-basedseries for adult English learners featuring a picture-dictionary approach to vocabulary building.Big picturescenes in each unit provide springboards to a wealth of activities that develop all the language skills.An accessible, step-by-step sequence of lessons in each unit systemically builds language and math skills around life-skill topics.

The series presents a family, work, or community application in each unit, and provides two alternate lesson applications in each of the All Star Workbooks.This is the high beginning level student book.

Citation

Linda Lee, All Star 2, McGraw Hill, 2005.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

All - Star 2Bài tập 301 câu đàm thoại Tiếng Hoa한국어 어휘 정복하기 = Chinh phục từ vựng tiếng Hàn
All - Star 2

Bài tập 301 câu đàm thoại Tiếng Hoa

한국어 어휘 정복하기 = Chinh phục từ vựng tiếng Hàn

QR code

All - Star 2

Content

  • Thứ Tư, 08:46 29/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

All - Star 1

Thứ Tư, 08:34 29/03/2023

Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng hàn

Thứ Ba, 21:13 28/03/2023

Virtual Collaboration: Work from anywhere Overcommunicate Avoid Isolation

Thứ Ba, 21:05 28/03/2023

한국을 알린 드라마와 영화 = Phim truyền hình và phim điện ảnh về Hàn Quốc

Thứ Ba, 21:00 28/03/2023

Web Hosting For Dummies

Thứ Ba, 17:45 28/03/2023