Bài tập hoá lí

Nội dung cuốn sách trình bày về các vấn đề sau: Nhiệt động lực hóa học: Một số khái niệm và đại lượng cơ bản. Một số hệ thức toán học thường dùng; Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học. Nhiệt hóa học; Nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học; Cân bằng dị thể. Quy tắc pha; Dung dịch; Cân bằng hóa học. Điện hóa học: Dung dịch điện phân; Nguyên tố Ganvani; Điện phân và quá thế;...

Bài tập hoá lí Nguyễn Văn Duệ

Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải, Lâm Ngọc Thiềm, Nguyễn Thị Thu

Nxb. Giáo dục

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách trình bày về các vấn đề sau: Nhiệt động lực hóa học: Một số khái niệm và đại lượng cơ bản. Một số hệ thức toán học thường dùng; Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học. Nhiệt hóa học; Nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học; Cân bằng dị thể. Quy tắc pha; Dung dịch; Cân bằng hóa học. Điện hóa học: Dung dịch điện phân; Nguyên tố Ganvani; Điện phân và quá thế; Động hóa học; Động học hình thức; Động học các quá trình sơ cấp; Phản ứng quang hóa và phản ứng dây chuyền; Xúc tác; Cấu trúc hóa học; Nhập môn hóa học phân tử; Cơ sở về phổ phân tử; Khái quát về hóa học tinh thể; Đại cương về hóa phóng xạ.

Nội dung gồm các chương:

+ Chương I. Một số khái niệm và đại lượng cơ bản. Một số hệ thức toán học thường dùng

+ Chương II. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học. Nhiệt hoá học

+ Chương III. Nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học

+ Chương IV. Cân bằng dị thể. Quy tắc pha

+ Chương V. Dung dịch Chương VI. Cân bằng hoá học...

Trích dẫn

Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải, Lâm Ngọc Thiềm, Nguyễn Thị Thu. Bài tập hóa học đại cương, Nxb. Giáo dục, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Bài tập hoá líCác giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậuQuy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Bài tập hoá lí

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn

Mã QR

Bài tập hoá lí

Nội dung

  • Thứ Bảy, 14:51 11/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Công nghệ hàn thép và hợp kim khó hàn

Thứ Bảy, 14:50 11/03/2023

Bài tập hoá học đại cương

Thứ Bảy, 14:46 11/03/2023

テーマ別 上級で学ぶ日本語 = Tema Betsu Tiếng Nhật trình độ cao cấp tái bản lần 3 三訂版

Thứ Bảy, 14:34 11/03/2023

Rượu chưng cất - xác định hàm lượng metanol TCVN 8010 : 2009

Thứ Bảy, 14:34 11/03/2023

Luyện và tái chế vàng

Thứ Bảy, 14:28 11/03/2023

Video giới thiệu