Luyện và tái chế vàng

Giáo trình Luyện và tái chế vàng trình bày những nét cơ bản về tính chất và công dụng của vàng, nguồn nguyên liệu, các phương pháp luyện, tinh luyện và tái chế vàng. Giáo trình được dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành Luyện kim màu và Luyện kim bột. Ngoài ra giáo trình còn được dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư và sinh viên ngành Luyện kim và Công nghệ vật liệu...

Luyện và tái chế vàng

Đinh Phạm Thái, Nguyễn Vân Khánh Hà

Nxb. Khoa học và kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Giáo trình Luyện và tái chế vàng trình bày những nét cơ bản về tính chất và công dụng của vàng, nguồn nguyên liệu, các phương pháp luyện, tinh luyện và tái chế vàng. Giáo trình được dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành Luyện kim màu và Luyện kim bột. Ngoài ra giáo trình còn được dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư và sinh viên ngành Luyện kim và Công nghệ vật liệu...

Trích dẫn

Đinh Phạm Thái, Nguyễn Vân Khánh Hà. Luyện và tái chế vàng, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2005.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Luyện và tái chế vàngCông nghệ sản xuất bột giấy. Tập 1Công nghệ sản xuất bột giấy. Tập 2

Luyện và tái chế vàng

Công nghệ sản xuất bột giấy. Tập 1

Công nghệ sản xuất bột giấy. Tập 2

Mã QR

Luyện và tái chế vàng

Nội dung

  • Thứ Bảy, 14:28 11/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Sản xuất alumin và xử lý bùn đỏ

Thứ Bảy, 14:22 11/03/2023

Công nghệ nhiệt luyện

Thứ Bảy, 14:22 11/03/2023

Synthetic biodegradable polymers

Thứ Bảy, 14:15 11/03/2023

人文学科学术写作指南 = Hướng dẫn Viết Học thuật Nhân văn

Thứ Bảy, 13:59 11/03/2023

科技翻译 = ScientificTranslation

Thứ Bảy, 13:54 11/03/2023

Video giới thiệu